Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül?

Azt mondják, hogy a férfi sorsa a nő. De még inkább igaz, hogy a nő sorsa a férfi. És még hatványozottabban, a legfelső fokban az asszony sorsa a férj. Az asszonynak életmódja, háziasszonyi s anyai mivolta, boldogsága, szerencséje, földi, sőt örök sorsának mikénti kialakulása is nagyrészt a férjétől függ. Ezért minden férjhezmenni kívánó és kérőre akadó nőnek jól össze kell szednie eszét, emberismeretét, lelkiismeretét, tapasztalatát és mindezt buzgó imával kell összekapcsolnia, hogy döntése és válasza őt alkalmas férfi oldalára juttassa.

Minden olvasó talál a könyvben valamit, amit a maga hasznára és javára felhasználhat, akár fényes palotában, akár pincelakásban vagy faluszéli sárkunyhóban szorul némi irányításra és útbaigazításra. A döntő lépés előtt állók olvassák, elmélkedjék át, fontolják, szívleljék meg, és ismételve forgassák e könyv lapjait, hogy nagyobb bizalommal és szentebb reménnyel tehessék meg életüknek talán legnagyobb, legfontosabb, legdöntőbb lépését: az esküvői oltár elé!

A könyv 1944-ben jelent meg. Egy-ket megállapítását a mai korhoz kell igazítani, de a házasság akkori problémái – sajnos – a mai korunkra is igazak. A megoldások is időtállók…

A könyv két nagy részből áll:

I. rész: Kihez menjek feleségül?
Légy asszony!; A hamupipőkék és pártában maradottak vigasztalására; Óvatosság; Emberismeret; Tájékozódás másoknál; A kérő jelleme; A kérő vallásossága; Vallásos e?; Néhány kedvezőtlen jel; Viszont; Csak szentségi házasságkötést!; A vegyesházasság; Ha mégis; A gyászos következmények; „Fi du plaisir!”; Az érvénytelen házasélet testi következményei; Az érvénytelen házasság és a gyermek; Nehéz, de mégis!; Hozzuk meg az áldozatot!; A kérő egészségi állapota; A házasulandók kora; A szülő szava; A kötendő házasság anyagi oldala; A fogások; Tanácsok; Amit könyvem legelején kellett volna megemlítenem.

II. rész: Esküvő után
A lakodalom; A mézeshetek; Olvasd el többször!; Isten szava; Istennel; Ha hibázunk; Néhány alaperény; Adni, nemcsak kapni!; Jóakaratú tanácsok; Légy szemérmes!; Az anyagiak terén; „Már nem az!”; Amitől óvakodjál; Amitől még jobban óvakodjál; A férj hibái; Az elhagyott asszony; Egy nem ritka ok; Ha az asszony…; A gyermekek; Életadás helyett életpusztítás?

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k667.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 200 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |