A könyvek listája sorozatok szerint

A keresztény Egyház története

„A Szív” Kis Könyvtára

Centralista

Christus Jugend

Isten városa

Katholikus Öntudat

Kiadványok Jézustársasága magyarországi történetéhez

Korda könyvek

Magyar Kultúra Könyvtár

Papi Lelkiség

Új Ember kiskönyvtára

Utunk

Vigilia-könyvek

Világnézeti konferenciák