Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül?

Ismeretes, hogy manapság megrendítően és megszégyenítően sok a szerencsétlen, boldogtalan vagy ilyennek mondott házasság, az elhidegült, meglazult vagy felborult házassági kötelék. Rengeteg az ezzel kapcsolatos kínos csalódás, keserű kiábrándulás, lelkeket mérgező családi botrány, a döbbenetes számú válás, az asszonyok és férfiak csereberélése, a folyamatos többnejűség és többférjűség (successiv polygamia és polyandria).

Megesik, hogy a gyermeknek 3-4 apja vagy 3-4 anyja is van és már nem is tudja megállapítani, hogy melyik is az igazi szülője. Másszóval a szentségi házasság helyébe került a határidőre kötött és egyoldalúan felbontható, törvényes színezetű, de ponyva jellegű, váltakozó szeretkezés és szabad párosodás.

Ez se vallási, se nemzeti, se egyéni szempontból nem mehet így tovább! Mert pusztító, züllesztő, végzetes kárát vallják nemcsak a házastársak és gyermekeik, hanem Isten és a vallás ügye, az eszményiség és magának a nemzetnek, drága magyar hazánknak jelene és jövője is!

Ha kutatjuk, hogy mi ennek a sok elhibázott, boldogtalan házasságnak és rengeteg válásnak az oka, rádöbbenünk, hogy gyökere legtöbbször a házastársak helytelen megválasztásában van.

Idevág a nősülni óhajtó férfiban a kellő élet- és emberismeret hiánya, a meggondolatlanság, könnyelműség, az eljegyzés és házasság elhirtelenkedése, az érzékiség és szerelem észbontó elvakítása, a szépségnek vagy anyagi előnynek a nő jelleme fölé helyezése vagy kizárólagos értékelése, tehát a nő jellemtulajdonságainak semmibevevése, a vallási követelményeknek és szempontoknak háttérbeszorítása vagy teljes fitymátása, a jövendőbeliek egymás iránt való őszinteségének hiánya, a tudatlanság, járatlanság és így tovább.

Ezért határoztuk el, hogy a nősülni óhajtó férfiakat előre felvértezzük azokkal az ismeretekkel és tudnivalókkal, amelyek alkalmasak arra, hogy már házastársuk kiszemelése előtt jobban felnyithassák szemüket és necsak a szemre, színre, külsőségre, érzékiségre és szenvedélyre hallgassanak, hanem a távoljövőbe is tekintő, józan ész ítéletével és lelkiismeretük szavának meghallgatásával is mérlegelhessenek és dönthessenek.

A mai orvostudomány felismerte, hogy az emberi betegségek gyakoriságának csökkentését nem annyira gyógyszerekkel, vérsavókkal és műtőkéssel fogja elérni, mint inkább és elsősorban megelőző és elhárító gyógymóddal. Hasonlóképp a boldogtalan és szerencsétlen házasságok számát is nem annyira utólagos kezeléssel, törvényekkel és bírói ítéletekkel kell csökkenteni vagy gyógyítani, mint inkább és elsősorban megelőző, elhárító, tanító, felvilágosító, óvó útbaigazításokkal. Ez a jelen könyvnek is célja. (A könyv Előszavából)

A könyv két nagy részből áll:

I. rész: Ki legyen a menyasszonyod?
Nősülj meg!; Kezdjük a szülőkön; A jelölt egészségi állapota; Érzékiség és szerelem; A szépség varázsa; A „legszebb nők”; A „szépség skatulya”; A jelölt jelleme; Minő legyen a nő jelleme, akit feleségül akarunk venni?; Milyen jellemű nőt óvakodjál feleségül venni?; Viszont…; Tájékozódás másoknál; A jelölt vallásossága; Vallásos-e?; Csak szentségi házasságkötést!; A vegyesházasság; Ha mégis; A többi gyászos következmény; Ezért fontold meg most, míg nem késő!; A házasságkötés anyagi oldala; A jelölt szellemi színvonala; Három tanács; Ha a jelölt nemet mond; Amit könyvem legelején kellett volna megemlíteni

II. rész: Az esküvő után
A mézeshetek; Egy nagyon kényes pont; Olvasd el többször!; Apróbb tanácsok; Amit a férj kerüljön; Amitől még jobban óvakodjunk; A főparancs

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k552.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 164 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |