Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: Illem-kódex papok és szerzetesek számára – II. kötet

A könyv a klérus számára készült Illem-kódex. A papi és szerzetesi élet minden kigondolható eshetőségét szem előtt tartja, így olyan kérdéseket is tartalmaz, amelyekről illemtani könyvekben ritkán esik szó. Sőt a könyv a szoros értelemben vett illemtani tárgyakon kívül tárgyalja mindazt, ami a jó, buzgó, Isten Szíve szerint való pap és szerzetes életébe bele – „illik”. Ezért a könyv számos fejezete elmélkedésül is felhasználható.

A klérusnak is megvan a maga különös illemtana és etikett-előírása. A papi és szerzetesi hivatás fönsége, magasztossága, szent célja, fegyelme, ősi hagyománya és különleges ruházata természetessé teszi, hogy saját illemtanát, a világiak illemtanával való sokoldalú azonosságán felül, még külön, magasabbrendű, finomabb, nemesebb, előkelőbb és óvatosabb szabályokkal tetézze.

A kétkötetes műnek ez a második kötete az alábbi témákat taglalja:

I. rész: A miséző illemtana Egy kérdés; Introibo; Misézés közben; Szentmise és a szépérzék; A királyok udvariassága; Két véglet; A másik véglet; Tanácsok a „gyertyaégetők” számára; Ne egy időben; Az áldoztatás illemtana; Szentmise végeztével; Nem merem elárulni; Res satis periculosa; A ministránsok illemtana

II. rész: A szentségkiszolgáltatás illemtana A keresztelés illemtana; Néhány szó a bérmálásról; A gyóntatás illemtana I.; Papok gyóntatásának illemtana; A házasságkötéssel kapcsolatban; A betegek lelki gondozásának illemtana

III. rész: A temetés illemtana Az egyházi temetés

IV. rész: A templommal kapcsolatos illemszabályok A hívek érdeke és egészsége; Gyakorlatiasság a templomjárók érdekében; A templom és a művészet; Templom és éberségünk

V. rész: Különféle hivatások és helyzetek illemtana Egyházi személy mint író; Egyházi személy mint újságíró és munkatárs; Ami a sajtó szempontjából mindnyájunkra vonatkozik; Egyházi személy mint bíráló és ismertető; Egyházi személy mint egyesület vezetője; Egyházi személy mint előadó vagy ünnepélyt rendező; Egyházi személy és a politika; A teológiai tanárok az egyetemeken és a teológiai főiskolákon; Az udvari pap; Egyházi személy mint katona; Katonai szolgálatra behívott tartalékos tábori lelkészek; A pénz; A pénz az illem és jellem szempontjából; A pénzügy körébe vágó tanácsok; Mások pénze; Jótékonykodás; Világi bíróság előtt; Az utcán; Utazás; Az utazás előkészítése; Maga az utazás; Egyházi személy szabadságon; Fürdőhelyen; Szállodában; Az autó; Hogyan használjuk az autótaxit?; A kerékpárról; Rossz szokásaink; Különcködés, bogaraink, vesszőparipáink; Ha betegek vagyunk; Végrendeletünk; Pánik esetén

Függelék Levélminta; Címzések


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 344 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 11 MB |