Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Záborszky István: Az Alter Christus eszménye felé

A bőséges tapasztalatú, nagy aszketikus tudású kispapnevelő szerző a szemináriumi és lelki életnek alapvető mozzanatait, elveit, sugárzó gócpontjait tárja fel, hogy megmutassa, kijelölje a papi eszmény felé biztosan elvezető utat. A könyv azokat az előadásokat tartalmazza, amelyekkel a szerző a szemináriumba lépő új növendékeket évenkint a lelki életbe bevezette. A legszükségesebbre terjeszkednek ki, amit a kezdő papnövendéknek tudnia kell, s így csak útmutatások akarnak lenni a lelki élet elején. A tárgy beállítása gyakorlati irányú. Ennek érdekében lehetőleg mellőzi a tudományos apparátust. E mellett azonban arra is tekintettel van, hogy a hallgatókmindjárt a lelki élet kezdetén megszokják annak mélyebb megalapozását, ami rászoktatja őket, hogy minden aszkétikus és áhítatgyakorlatukat a rationale obsequium jegyében végezzék, és a szemináriumi keretek elmaradása azok elhagyását maga után ne vonja.

Bensőséges, közvetlen hangja, élesen megvilágító és gyakorlatias ereje miatt nemcsak a papi pályán elinduló növendékeknek alkalmas vezérfonál, hanem a már végzettek és még a szerzetesek számára is megkönnyíti az egykoron hallottak és megszívleltek, de az idők folyamán elhomályosodó irányelvek fölelevenítését és megizmosítását. A lelki életre is érvényes a régi közmondás: repetitio est mater studiorum – folytonos ismétlés, felidézés szülőanyja lesz az erkölcsi tökéletességre irányuló törekvés áldásos kibontakozásának és hatásának. Még világiak is sokat tanulhatnak belőle.

A könyv előadásai:
A szeminárium
A házirend
A reverenda
Az imaélet
Az elmélkedés
A rózsafüzér
A lelki olvasmány
A Szentírás olvasása
A gyakori szentgyónás
A részleges lelkiismeretvizsgálás
Az Eucharisztia (A szentmiseáldozat; A szentáldozás; Szentséglátogatás; Az Eucharisztia Társulat)
A lelkivezető
A lelki szárazság
Az önmegtagadás
A lelkiismeret
A lelkigyakorlat (Tudnivalók a lelkigyakorlatok alkalmával; A részleges lelkiismeretvizsgálás kérdései)
A rekollekció
A szünidő


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 220, [1] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |