Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Ürge Antal: A vonatkozás szerepe a társadalom fogalmának meghatározásában

A kötet egy metafizikai tanulmány a szociológia köréből, mely a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Seminariumának egy dolgozata.

Az értekezés a közösségi lét meghatározásában a vonatkozás-kategória felmerülésének kérdésével foglalkozik. A téma a metafizika mindig aktuális s folytonosan adódó problémái közé visz. Az itt leírt vizsgálódások – bármelyik rendszert vagy kategóriát véve is figyelembe – elénk tárják a közösségi lét összefüggés-jellegét, melyet minden kategória mint magvat magába zárt, ha a közösségi létet igazában s valóságában akarja megragadni. A közösség összefüggés-jellege valamiféle szintetikus erőt hordoz. S ez adja azt a figyelmeztetést, hogy a társadalmi élet bonyodalmaiban tájékozódásul a helyes „összefüggést” keressük. Természetesen a „helyes” összefüggésben már ethikum is van. Az emberi valóságot a maga teljességében s minden összefüggésében kell tekinteni.

Az emberi „összefüggéseket” csak egy elv vezérelheti teljes diadalra a humánum érdekében: a szeretet. Csak a szeretet foglalhatja össze és emelheti eszmei magaslatra, ez éltetheti s fejlesztheti a társadalom minden tagjának örömére s boldogságára azt a valóságot, melyért dolgozni és élni ha nem is mindig a leghálásabb, de mindig a legszebb, legnagyobb feladat: a közösséget.

A dolgozat felépítése:

I. A metafizikai vizsgálódás szükségessége a szociológiában
Metafizikai alapokra építő szociológia; Az alapvető kategóriák metafizikai származása.

II. Az Egyén kategóriája a közösségi lét meghatározásában
Az Egyén; Az Egyén Spann rendszerében; Az Egyén a reális reláció-elméletben; Az Egyén Brandenstein bölcseleti rendszerében.

III. A közösségi lét meghatározása az Egész-kategória alapján
A közösségi lét szubstancia kérdése; Szellembölcselet a közösségi lét kutatásában; Az egészszerű okság fogalma; Az Egész különféle értelmezése; E) Az Egész; A Spann-féle Egész-kategória nehézségei; Az Egész Brandenstein rendszerében; Az Egész a reális reláció-elméletben; A közösségi lét valósága.

IV. A reális reláció-elmélet közösségi lét meghatározása
A vonatkozás-elmélet; Vonatkozás-kategória az újabb társadalomtanokban; Vonatkozás a skolasztika bölcseletében; Tétel: A reláció meghatározása egyértelműleg nem lehetséges; A predikamentális reláció realitását bizonyító érvek; A közösségi lét meghatározása a valós vonatkozás alapján; Megjegyzések a reális reláció-elmélet meghatározásához; A reális reláció-elméletből származó tanulságok.

V. A közösségi lét meghatározása Brandenstein őshatározmányai alapján
A bölcseleti kategóriák kérdése; A közösségi lét szerkezete az őshatározmányok alapján; Brandenstein metafizikája; A közösségi szellem-valóság a közösségben; N. Hartmann szellemtana; N. Hartmann szellemtanának tanulságai; A közösségi szellem Pauler vizsgálódásában; Kecskés bölcselőnk közösségi lét meghatározásáról; A vonatkozás Brandenstein közösségi lét meghatározásában.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 106 | Méret: 23x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |