Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Vilmos: Illem-kódex papok és szerzetesek számára – I. kötet

A könyv a klérus számára készült Illem-kódex. A papi és szerzetesi élet minden kigondolható eshetőségét szem előtt tartja, így olyan kérdéseket is tartalmaz, amelyekről illemtani könyvekben ritkán esik szó. Sőt a könyv a szoros értelemben vett illemtani tárgyakon kívül tárgyalja mindazt, ami a jó, buzgó, Isten Szíve szerint való pap és szerzetes életébe bele – „illik”. Ezért a könyv számos fejezete elmélkedésül is felhasználható.

A klérusnak is megvan a maga különös illemtana és etikett-előírása. A papi és szerzetesi hivatás fönsége, magasztossága, szent célja, fegyelme, ősi hagyománya és különleges ruházata természetessé teszi, hogy saját illemtanát, a világiak illemtanával való sokoldalú azonosságán felül, még külön, magasabbrendű, finomabb, nemesebb, előkelőbb és óvatosabb szabályokkal tetézze.

A kétkötetes műnek ez az első kötete két részre osztja az illemszabályokat: önmagunkkal szembeni és másokkal szembeni csoportba.

I. rész. Illemszabályok önmagunkkal szemben
Otthonunk; Vita communis; Az idő; Napirend; Az alvás; Az álmatlanság; A délutáni alvás; Testünk gondozása; A fejápolás; A száj- és fogápolás; Kezünk; Lábunk; Az egészség; Ruházat; Az előírásos ruha; Visszaélések a ruházatban; Egyes ruházati cikkek; Az étkezés illemtana; Még néhány általános étkezési szabály; Néhány különleges étel s ital fogyasztási módja; Az étkezés felügyelője; Az étkezőasztal szelleme; Az étkezésnél kerülendő bűnök; A dohányzás illemtana; A burnótozás illemszabályai; Az önművelés; Könyvtárunk; Hivatalos és kölcsönkönyvtárak; Pihenés, üdülés és szórakozás; A vendéglő; A kávéházi viselkedés illemtana; Lakodalomban; A színházban; A mozgószínház (mozi); A rádió illemtana; A kártyázás illemtana; A vadászat és halászat; A korcsolyázás; A tánc; Táncmulatság és bál; Kirándulás.

II. rész. Illemszabályok másokkal szemben
Hozzánkférhetőség; Az elkülönülés lélektana; A helybenlakás; Az érintkezés; A köszöntés és üdvözlés; Az üdvözlés; A „kezét csókolom”; A köszöntés viszonzása; Egyházi személyek kölcsönös köszöntése és üdvözlése; A kéznyujtás és kézszorítás; A kézcsók; A bemutatkozás szabályai; A látogatásról általában; A bemutatkozó látogatás; A lelkipásztori látogatás; A barátsági látogatás; Visitatio fraterna; Üdvözlő látogatások; Részvétlátogatások; A beteglátogatásokról; Meghívás folytán tett látogatások; Köszönő látogatások; Búcsúlátogatások; A látogatások viszonzása; A névjegy; A társaság; A társadalmi érintkezés általános szabályai; A társalgás művészete; A tapintat; A tisztelet; Az előzékenység; Az udvariasság; Szívesség és szolgálatkészség; A rangsor; A „Te”-geződés; Magasállású vagy rangú személyek előtt; A Szentatyánál; Az államfőnél; Az egyházmegye főpásztoránál és a rendfőnöknél; A barátság illemtana; Még néhány gondolat a barátságról; A kartársi szeretet; A kartársi szeretet aprópénzre váltása; Előd –utód; Isten szolgája és rokonsága; Alkalmazottaink; A sekrestyésről; Az ajándékozás illemtana; A testvéri figyelmeztetés; Isten szolgája, mint vendég; Isten szolgája, mint vendéglátó; Kiket ne hívjunk asztalunkhoz; A vendéglátás illemtana; Szálló vendég tartása; A miséző vendég kezelése; Illemszabályok külföldi vendégekkel szemben; Kiket ne hívjunk lakásunkba?; A pohárköszöntő; A levelezés illemtana; A szolgálati út; Névtelen levelek; A távbeszélő illemtana.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 439 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 15 MB |