Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szunyogh Xavér Ferenc: A szent zsolozsma története, szerkezete, szelleme és magyarázata egyházi és világi hívők számára – II. kötet

A zsolozsma az imaórák liturgiája (hórák), Isten népének hivatalos és közösségi imája; végzése az Egyház legfontosabb feladatainak egyike. Nevei: breviarium, „rövidítmény”, ismétlődő részeinek rövidítése alapján; missa vespertina „esti mise”, a szentmisével való kapcsolata alapján; officium divinum „isteni kötelesség”, officium ecclesiasticum „egyházi kötelesség”, agenda „elvégzendő imádság” kötelező volta alapján; opus Dei „Isten műve”, opus divinum „isteni mű”, divina psalmodia „isteni zsoltározás” Istenre irányultsága alapján; preces horariae „hóránkénti (3 óránkénti) imádság” az idővel való kapcsolata alapján; preces canonicae „kánoni imádságok”, horae canonicae „kánoni imaórák” szabályozottsága alapján; sacrificium laudis, hostia laudis, „dicséret áldozata”; sacrificium labiorum „ajkak áldozata” a Zsid 13,15 alapján; szünaxis–collecta (ti. collectio fidelium) „imádságos összejövetel” a közösségi jellege alapján.

Az Egyház Krisztus parancsát hűségesen követő szüntelen imádságának (vö. Lk 18,1; Zsid 13,15) két formája a szentmise és a zsolozsma. A kettő szoros kapcsolatban van egymással. A szentmise a keresztény közösség egész életének központja és csúcsa, istendicséret és hálaadás, az üdvösség misztériumainak emlékezete, könyörgés és a mennyei dicsőség elővételezése. A zsolozsma mindezt kiterjeszti a nap különböző óráira, s egyben igen jól előkészíti a szentmisét, elmélyítve a nap imádságos óráiban az Eucharisztia gyümölcsöző ünnepléséhez szükséges lelki feltételeket: a hitet, a reményt, a szeretetet, az áhítatot és az önmegtagadás szellemét.

A zsolozsma az ember megszentelése is (a résztvevők számára a zsolozsma a megszentelődés forrása, elsősorban Isten szava által, mely a zsolozsma jelentős részét teszi ki), és kérés és közbenjárás is (az Egyház a zsolozsmában nemcsak dicsőíti Istent, hanem kifejezi valamennyi krisztushívő kívánságait és vágyait, sőt az egész világ üdvösségéért is közbenjár Krisztusnál, és általa az Atyánál). (Katolikus Lexikon)

Ez a könyv a magyar liturgikus apostolság kiemelkedő alakjának kétkötetes művének második kötete a zsolozsma történetéről, szerkezetéről és szelleméről. A könyv nemcsak papok és szerzetesek számára készült, hanem világi hívők részére is.

A könyv felépítése:

Bevezetés
1. A Szentháromság napja
2. Az első munkás nap
3. Isten, a mi Megváltónk
4. Nem félek, mert Isten a menedékem
5. O sacrum convivium!
6. Eli, Eli lamma sabachtani!
7. A vég
8. Szűz Mária kis zsolozsmája
9. A halottakért való zsolozsma

IV. rész: Mit ad a szent zsolozsma az egyénnek
1. Mit ad a szent zsolozsma minden imádkozónak?
2. Mit mond az ész a szent zsolozsmáról?
3. Mily érzelmekkel kell imádkozni a szent zsolozsmát?
4. Mit kell az akaratnak kerülnie?
5. Mit kell az akaratnak tennie?

V. rész: Mit ad a szent zsolozsma a közösségnek
1. Lelkipásztori érzület
2. A szent zsolozsma és a prédikáció
3. A szent zsolozsma és az imádságra nevelés
4. A szent zsolozsma mint erkölcsi kötelesség es feladat

Hála és kérés

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k807.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 216 | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |