Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szunyogh Xavér Ferenc: A szent zsolozsma története, szerkezete, szelleme és magyarázata egyházi és világi hívők számára – I. kötet

A zsolozsma az imaórák liturgiája (hórák), Isten népének hivatalos és közösségi imája; végzése az Egyház legfontosabb feladatainak egyike. Nevei: breviarium, „rövidítmény”, ismétlődő részeinek rövidítése alapján; missa vespertina „esti mise”, a szentmisével való kapcsolata alapján; officium divinum „isteni kötelesség”, officium ecclesiasticum „egyházi kötelesség”, agenda „elvégzendő imádság” kötelező volta alapján; opus Dei „Isten műve”, opus divinum „isteni mű”, divina psalmodia „isteni zsoltározás” Istenre irányultsága alapján; preces horariae „hóránkénti (3 óránkénti) imádság” az idővel való kapcsolata alapján; preces canonicae „kánoni imádságok”, horae canonicae „kánoni imaórák” szabályozottsága alapján; sacrificium laudis, hostia laudis, „dicséret áldozata”; sacrificium labiorum „ajkak áldozata” a Zsid 13,15 alapján; szünaxis–collecta (ti. collectio fidelium) „imádságos összejövetel” a közösségi jellege alapján.

Az Egyház Krisztus parancsát hűségesen követő szüntelen imádságának (vö. Lk 18,1; Zsid 13,15) két formája a szentmise és a zsolozsma. A kettő szoros kapcsolatban van egymással. A szentmise a keresztény közösség egész életének központja és csúcsa, istendicséret és hálaadás, az üdvösség misztériumainak emlékezete, könyörgés és a mennyei dicsőség elővételezése. A zsolozsma mindezt kiterjeszti a nap különböző óráira, s egyben igen jól előkészíti a szentmisét, elmélyítve a nap imádságos óráiban az Eucharisztia gyümölcsöző ünnepléséhez szükséges lelki feltételeket: a hitet, a reményt, a szeretetet, az áhítatot és az önmegtagadás szellemét.

A zsolozsma az ember megszentelése is (a résztvevők számára a zsolozsma a megszentelődés forrása, elsősorban Isten szava által, mely a zsolozsma jelentős részét teszi ki), és kérés és közbenjárás is (az Egyház a zsolozsmában nemcsak dicsőíti Istent, hanem kifejezi valamennyi krisztushívő kívánságait és vágyait, sőt az egész világ üdvösségéért is közbenjár Krisztusnál, és általa az Atyánál). (Katolikus Lexikon)

Ez a könyv a magyar liturgikus apostolság kiemelkedő alakjának kétkötetes művének első kötete a zsolozsma történetéről, szerkezetéről és szelleméről. A könyv nemcsak papok és szerzetesek számára készült, hanem világi hívők részére is.

A könyv három nagy részre oszlik:

I. rész: Mikor imádkozik az Egyház
1. A hórákról általában
2. Az éjszaka hórája
3. A hajnal hórája
4. A reggel hórája
5. A nappal kis hórái
6. Az esti szürkület hórája
7. Az este hórája

II. rész: Mit imádkozik az Egyház
1. A krisztusi hívők legelső imádságai
2. A zsoltárok és bibliai énekek
3. A himnuszok
4. A szentolvasmányok
5. fjeezet: Antiphona, responsorium, versiculus
6. Acclamatiok, invocatiok
7. Imádságok a zsolozsmában
8. Szűz Mária tisztelete a zsolozsmában
9. Elfelejtett alkotórészek
10. Összefoglalás

III. rész: Hogyan imádkozik az Egyház
1. A szent zsolozsmát alakító tényezők
2. A történeti fejlődés rövid vázlata
3. A szent virrasztás
4. A hajnali dicséret
5. A munka megszentelése
6. Három égbepillantás
7. Imádságos hála
8. Isten kezében

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k256.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 288 | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |