Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Lumen Christi – IV. rész

A jezsuita Raoul Plus (1882–1958) az egyik legismertebb és legkedveltebb francia aszkétikus író, a szerzetesi élet nagy ismerője. Szem előtt tartja azt a fontos tényt, hogy az elmélkedés a léleknek Istennel való legszemélyesebb cselekménye, amelynek folyásába egy harmadik személy nem szólhat bele. Csak Isten és a lélek van jelen, és társalog, tanácskozik, határoz és cselekszik, vagyis végzi az értelem, érzelem és akarat műveleteit az elmélkedés elzárt kertjében.

Ez a műve az év minden napjára rövid elmélkedési anyagot ad szerzetesnők részére. Ez a harmadik rész a szeptember, október és november hónapokat öleli föl. Nem csupán olyan elmélkedéseket találunk ebben a műben, amelyek a gyenge lelkek segítségére szolgálnak, hanem olyan gondolat- és imádságanyagot is, amely a legmagasabb lelkeknek és szíveknek is megfelel. A könyv, rövid elmélkedései miatt, megengedi a tartalmasabb könyvek használatát, feltételezi és nem helyettesíti az evangélium elmélyült ismeretét. A közölt anyag nem alkotja az elmélkedést magát, csupán arra csalogat és vezet, és csak annyiba van értéke, amennyiben sugalmaz, ersősít és segít az isteni egyesülésre.

Szeptember havi elmélkedések: 1. A zárda minden tagja; 2. A tulajdon bűne; 3. A tiltott gyümölcs; 4. A fogadalmi gyűrű; 5. A szabadidő (Rekreáció); 6. Minden lehetőt; 7. Hallgatni, amikor beszélni kell; 8. Mária születése; 9. A zárdai élet; 10. Semmiségem; 11. Ellenszenv; 12. Mária neve; 13. A gyengeség tudata; 14. Az én keresztem és a szent kereszt; 15. Mária hét fájdalma; 16. Bezárt emberek; 17. Stigmák; 18. A szeretet biztosítéka; 19. Isten szépsége előtt; 20. A szentségház kulcsa; 21. Félénkség; 22. Érzékenység; 23. Megteszem azt, amit mondok; 24. A foglyok kiváltásáról nevezett Boldogasszony; 25. Az Isten akarata; 26. „Parancsodra”; 27. Jól rendezett szeretet; 28. A belső Mester; 29. Szeretet az én nevem; 30. Minden napi kenyerünk.

Október havi elmélkedések: 1. Imádság és missziók; 2. A gyermekekhez hasonlítani; 3. „Mindent választottam”; 4. Legyek vidám; 5. Az isteni öröm; 6. A magány magvetője; 7. Rózsafűzér; 8. Harc a szokások ellen; 9. Hol vagy?; 10. Apró hiúságok; 11. Mária anyasága; 12. Az önvizsgálat; 13. Titoktartás; 14. Túlságos érzelmeskedés; 15. Alázatosság a papíron; 16. Az elmélkedés; 17. Megszentelődés kereszt nélkül; 18. A szerzetesi élet érdeme; 19. Viseljem el magamat; 20. A legjobb imádság; 21. Minden csak eszköz; 22. Az evangélium békéje; 23. Magasba lendülő tekintet; 24. A teremtmények használata; 25. Krisztus Király; 26. A magasban; 27. Sugárzó arckifejezés; 28. Képzelődés; 29. Szeressem Máriát; 30. Az önszeretet; 31. Mostantól kezdve.

November havi elmélkedések: 1. Szentek kellenek; 2. A tisztítóhely elhagyása; 3. Előkészület a halálra; 4. A halál; 5. A tisztítóhely; 6. Készüljek halálomra; 7. A legszerencsétlenebb dolog; 8. Az egész örökkévalóság alatt; 9. A megholtakkal; 10. Milyen eszményért?; 11. Szentségem mértéke; 12. A lépést megtenni; 13. Hozzáférhető szentség; 14. Ismét szentségem; 15. Hogy Istent „lássam”; 16. Alázatosság gyengeségeink előtt; 17. Hagyjuk Istent teljesen szabadon; 18. Lámpa olaj nélkül; 19. Kis cselekedetek; 20. Hivatalom; 21. Mária bemutatása; 22. Túlzások; 23. Tág katolicizmus; 24. Keresztes Szent János; 25. Miért nem én?; 26. Az idők szorongatása; 27. A félelem; 28. A hitből éljek; 29. Fölösleges nyugtalanság; 30. Szent András.

Pünkösd utáni 16-24. vasárnap: 16. A tökéletesség után való buzgalom; 17. A gonoszlélek; 18. Adjak hálát Istennek; 19. Távoztasson el Isten minden bajt; 20. Béke és ellenállás Istennek; 21. Szenteltessék meg a te neved; 22. Oltalmunk és erősségünk; 23. A törékenység hibái; 24. Az utolsó ítélet.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 187 | Méret: 14x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |