Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hunya Dániel (szerk.): Papi Lelkiség, 1942/43., 3. szám

1941-ben új kiadvány indult el Magyarországon, homlokán e két szóval: Papi Lelkiség. Emberi szemmel nézve vakmerő vállalkozás volt. A második világháború már javában dúlt, és az anyagi gondok egyre fokozódtak hazánkban is. A jövő is bizonytalanná vált. Másutt inkább csökkentették a hasonló kiadványok számát – Magyarországon pedig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkiatyja, P. Hunya úgy látta, hogy Isten akarata és a magyar papság lelki haszna sürgeti a kiadványnak elindítását.

Hunya Dániel látta, hogy az Egyház élete nagy lelki megújulás felé halad, és azt akarta, hogy a magyar katolicizmus és a magyar papság se maradjon el ettől a fejlődéstől. A papoknak is szükségük van egy lelkiatya szerető gondoskodására. Mintha csak megérezte volna, hogy közel az óra, amikor a „világ fejedelme” könyörtelen harcot fog indítani a magyar papság ellen, hogy megfossza őket a szeretettől, és gyűlölettel vegye körül őket, hogy pártokra szakadjanak és szétszóródjanak. Mintegy előre telíteni akarta a magyar papságot azzal a szeretettel, azzal a békességgel és egységgel, amelyet Jézus adott nekünk, amit a világ nem tud elvenni tőlünk. Talán nem vakmerő túlzás azt mondani, hogy olyan volt hazánk papjai életében a Papi Lelkiség kiadvány sorozata, mint az apostolok életében Jézus búcsúbeszéde az utolsó vacsorán, a szenvedés, a nagypéntek előtt. 1947 decemberében jelent meg a Papi Lelkiség utolsó száma, mert 1948 tavaszán már megkezdődött a katolikus nyomdák államosítása, a katolikus könyvek, kiadványok betiltása, az elfogatás, a kínszenvedés, a kálvária.

A sorozatnak 18 kötete jelent meg. Eleinte negyedévenként, az iskolaévet követve, a háború végén kimaradásokkal. Ez a kötet a sorozat 1942/43-as évben megjelent harmadik (összesítve hetedik) száma. A kiadványok rovatai: 1. Lelki élet; 2. Jópásztori szellem; 3. Önképzés; 4. Egység; 5. Confiteor; 6. Liturgia; 7. Szerzetespap; 8. Magyar népünk papja; 9 Világiak a papokért; 10. Szeminárium; 11. Irodalom; 12. Dolgozatok.

A kiadvány főtárgya a papi fejlődés küzdelmei. Tartalma:

A papi fejlődés küzdelmei
Az aposztázia felé

Lelki élet (A papság engesztelése; Jézus az engesztelő áldozat papjaiban; A Bárány, kit a szüzek követnek; Eucharisztikus keresztviselés; Legyen ilyen!)

Jópásztori szellem (Protestánsok sóvárgása az egységre; A jövendő vezetőréteg és a mi felelősségünk; A keresztény családok erőssége; Szentek szívével)

Önképzés (A papi önképzés és a papi fejlődés; A pap és könyvei; Szentírásos papi lelkiség)

Egység (Cluny titka; Táborhegyi órák Szegeden)

Confiteor (Ki ragad meg engem?; Boldogok a tisztaszívűek; Gaudete in Domino; Pap a betegágyban)

Liturgia (Nehézségek a szent zsolozsma körül; Valami a breviáriumról)

Szerzetespap (A szerzetesélet küzdelmei; Összeszedettség; Az arcátlan tolakodó. Levél)

Magyar népünk papja (A jövő magyar papja; Echo; Másik visszhang)

Szeminárium (A Krisztus-apród keresztútja; Elmélkedj a keresztútról; Közösségi aszkézis; A kispapegység felé. Kispapi lélek – Áldozatos lélek; Feladatok; Csak mi maradnánk le?; Bátran neki!…; Levélrészletek; Szemináriumi apróságok; Vádolom magam…; Kérés)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 199 | Méret: 25x18 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Sorozat: Papi Lelkiség | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |