Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Nógrádi József: Kegyelmi élet. Elmélkedések és olvasmányok. – III. rész: A Szentlélek temploma

Nógrádi József írói álnév, mögötte Takács József (1911–1982) áll, szemináriumi prefektus, tanár, spirituális, a dogmatika tanszéken Schütz Antal utódja. Ez a könyv a háromkötetes munkájának a harmadik kötete. A három kötet elmélkedéseket és olvasmányokat nyújt a hittantanításhoz.

A könyv tartalma:

1. fejezet. A Szentlélek a Szentháromságban és Krisztus titokzatos testében (1. A Szentháromság; 2. A Szentháromság és az emberiség; 3. Isten adománya; 4. A Szentlélek feladatai az emberi lélekben; 5. A Szentlélek eljövetele; 6. Előkészület a megszentelő kegyelemre; 7. A három isteni személy viszonya az újszövetségi kegyelemhez)

2. fejezet. Természetes és természetfeletti erények (8. Természetes erények; 9. Természetfeletti erények szükségessége; 10. A természetfeletti erények; 11. A természetfeletti erények lényege; 12. A természetes és természetfeletti erények közti különbségek)

3. fejezet. A természetfeletti erények keletkezése, növekedése és vége (13. A természetfeletti erények eredete; 14. A természetfeletti erények növekedése; 15. A kegyelmi élet vége; 16. A természetes és természetfeletti erények egyesülése és együttműködése)

4. fejezet. A hit természetfeletti erénye (17. A hit természete; 18. A kinyilatkoztatás történeti ténye; 19. Isten csalhatatlan tekintélye; 20. A tévedhetetlen tanítóhivatal; 21. Az élet fáklyái; 22. A hit egyetemessége)

5. fejezet. A remény természetfeletti erénye (23. Boldogság utáni vágy; 24. A remény mint természetfeletti erény; 25. Katolikus optimizmus)

6. fejezet. A szeretet természetfeletti erénye (26. Remény és szeretet; 27. A szeretet mint természetes erény; 28. A szeretet mint természetfeletti erény; 29. A természetfeletti szeretet mint társadalmi kapocs)

7. fejezet. A szeretet különböző fajai (30. A szeretet nyilvánulásai; 31. A jóakarat szeretete; 32. Az életszentség lépcsője)

8. fejezet. A természetfeletti sarkalatos erények (33. Az okosság műhelyéből; 34. Igazságosság; 35. Mértékletesség és lelki erő)

9. fejezet. A szeretet vezérszerepe az erények körében (36. A három isteni erény; 37. Az erények erénye; 38. A szeretet hatalma; 39. A Szentírás a szeretetről; 40. A szeretet mint életcél)

10. fejezet. Az ember hatalma a természetfeletti kincsek felett (41. Tulajdon és birtoklás; 42. A kegyelem jogcímei; 43. A kegyelmi kincsek birtoklása; 44. A kegyelmi élet fejlődése; 45. A szeretet szerepe a kegyelmi kincsek birtoklásában)

11. fejezet. A kegyelem megmaradása (46. A „puszta irgalomból adott kegyelmek”; 47. Az eltörölhetetlen jeggyel rendelkező szentségek kegyelmei; 48. Az eltörölhetetlen jeggyel nem bíró szentségek kegyelmei; 49. Az érdemből eredő kegyelmek és az érdemek feléledése)

12. fejezet. A Szentlélek ajándékai (50. Az „Úr Lelke”; 51. A Szentlélek ajándékainak célja és működési módja; 52. A Szentlélek ajándékainak különleges hatásai; 53. A Szentlélek ajándékainak nyomai a szentek életében)

13. fejezet. A Szentlélek működése választottjai lelkében (54. Az első és harmadik isteni Személy együttműködése az ember igazulásában; 55. A második és harmadik isteni Személy együttműködése az ember igazulásában; 56. „Bennlakás”; 57. A lélek lelke?; 58. Mindent a szeretetért)

14. fejezet. A tisztulás útja (59. A tisztulás célja; 60. Érzéki tisztulás; 61. Szellemi tisztulás)

15. fejezet. A felvilágosodás útja (62. Imaélet; 63. Hivatás; 64. Isten gyermekei egymás között)

16. fejezet. Az egyesülés útja (65. A hősies erény forrásai; 66. Bölcsesség; 67. A bölcsesség adományának hatásai az imára)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 175 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |