Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Olasz Péter: A serdülő fiú a magyar regényben

A magyar regény-, novella-, memoir-irodalomban és versesköltészetünkben sok alkotás létezik, mely értékes adatokkal szolgál a magyar serdülő fiú (röviden: kamasz) lelki képének hiánytalan ábrázolásához. A könyv harminckilenc irodalmi alkotást vizsgál és mutat be, hogy segítse a magyar regények elemzésével foglalkozó irodalomtörténészeket és ifjúsági vezetőket.

A szerzőnek a magyar irodalomtörténet szaktárgya, és mint ifjúsági vezető nagy odaadással figyeli és tanulmányozza a magyar kamasz lelkét. Elsősorban a legnagyobb részletezéssel azokat a regényeket mutatja be, melyek kamaszábrázolásai élethűségükkel elárulják, hogy íróik saját, vagy meghitt barátaik kamasz korából vették a művészi feldolgozáshoz szükséges adatokat. Csak másodsorban s rövidebben foglalkozik azokkal a történeti regényekkel, melyek a magyar múltból vett hősük kamaszkorát is megeleveníteni törekszenek. Harmadsorban mindössze címük és jellegük feltüntetésével mutat reá azokra a regényekre, melyek a legújabb hagiografia vagy a pszichopathologia tárgyköréből vett adatokkal mintázzák az ifjú szentet, illetve a rendkívüli idegállapotú kamaszt.

A regények ismertetésében és bírálatában a lélektani szempontot, vagyis a kamasz lelki fejlődésének feltüntetését tartja céljának. Ezért nem bocsátkozik behatóbban esztétikai, etikai és világnézeti fejtegetésekbe. Módszere: röviden méltatja a szerző regény-irodalmi jelentőségét; aztán, hogy kamaszhősének lelkifejlődését feltárja, a regény csakis ilyen célzatú tartalmát adja; majd a regény s egyes részleteinek bírálatába bocsátkozik az egyes kiváló részek kiemelésével kapcsolatban.

A mű a következőképpen osztja fel a tárgyalt irodalmi alkotásokat:

I. Diákok (Végig a középiskolán; Negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok; Hetedikesek és nyolcadikosok)
II. Tanoncok és földmívesifjak
III. Csavargók ifjúsága
IV. Történeti regényekben szereplő kamaszok

A vizsgált művek:

Babits Mihály: Halálfiai
Babits Mihály: Timár Virgil fia
Balla Borisz: Niczky növendék
Csathó Kálmán: Most kél a nap
Csiky Gergely: Sisyphus munkája
Dénes Gizella: Boldogasszony hadnagya
Eötvös József: A karthausi
Földi Mihály: A Halasi-Hirsch fiú
Forró Pál: Egy diákkor története
Gárdonyi Géza: Az. egri csillagok (Bomemissza Gergely élete)
Gárdonyi Géza: Szunyoghy Miatyánkja
Harsányi Zsolt: Az üstökös
Herczeg Ferenc: Gyurkovics fiúk; Gyurka és Sándor
Jósika Miklós: Az utolsó Báthory
Kárpáti Aurél: A nyolcadik pohár
Kassák Lajos: Egy ember élete
Kassák Lajos: Megnőttek és elindulnak
Kincs István: Makula nélkül
Komáromi János: Régi ház az országútnál
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Márai Sándor: A zendülők
Márai Sándor: Bébi vagy az első szerelem
Mikszáth Kálmán: A vén gazember
Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
Móricz Zsigmond: Forr a bor
Móricz Zsigmond: Isten háta mögött
P. Pál Ödön: A felhők kapitánya
Pünkösti Andor: Bárczay Bella a szeretőm
Sárközi György: Mint oldott kéve
Szántó György: A bölcső
Szép Ernő: Hetedikbe jártam
Szilárd János: Jópipák
Szini Gyula: Jókai. Egy élet regénye
Szitnyai Zoltán: Aranykarika
Tabéry Géza: Szarvasbika
Tamási Áron: Szűz Máriás királyfi
Tersánszky J. Jenő: A két zőld ász. Buzikán Mátyás hamiskártyás élete
Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci ifjúsága
Tormay Cecile: A régi ház


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1932 | Oldalszám: 97, [2] | Méret: 23x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |