Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: Boldogasszony Anyánk

Van valaki, akinek erénye s szeretete jobban illatozik a tavaszi rózsánál, aki fehérebb, tisztább a liliomnál, kedvesebb, gyermekdedebb az ártatlan gyermeknél… „a szűz neve Mária.” (Lk 2,27)

Szűz Máriának nagy tisztelete a katolikusoknak különös, kiváltságos erénye, sokszor bizony meggyanúsított, megrágalmazott, erénye. Hányszor halljuk, főképpen más hiten levő embertársaink ajkáról a vádat, hogy „a pápisták imádják, bálványozzák a Szűz Máriát”. Rájuk cáfol minden katolikus káté, hittankönyv, minden katolikus pap és hívő, elkezdve a gyermektől, egészen a sírba készülő aggastyánig. Ezek mind egyhangúan tanúsítják, hogy a katolikusok Szűz Máriát nem istenítik, nem imádják, hanem csak tisztelik. Igaz, nagyon tisztelik, de úgy, mint azt maga Isten akarja, mint az Szűz Máriát megilleti, mint azt Szűz Mária megérdemli.

Ez a kis könyv éppen ezt akarja először beigazolni, azután felsorolja röviden Szűz Mária tiszteletének igazi és helyes módjait, végül rámutat arra, hogy mit köszönhet a világ, nevezetesen pedig a magyar, az Isten Anyjának.

A könyv részei:

Miért tisztelik a katolikusok Szűz Máriát?
I. Szűz Mária tiszteletét Isten akarja (Szűz Mária az ószövetségi Szentírásban; Szűz Mária az újszövetségi Szentírásban);
II. Szűz Máriát a tisztelet megilleti (Az istenanyai méltóság)
III. Szűz Mária a tiszteletet megérdemli (Szűz Mária tiszteletet érdemel erényei miatt; Szűz Mária tiszteletet érdemel hathatós közbenjárása miatt; Ő menti meg lelkünket; Az ördög gonosz tervei; Ellenvetések

Hogyan tiszteljük Szűz Máriát?
Általános elvek (Becsületes keresztény élet!; Ha keveset is, de állhatatosan!)
Különös tiszteletmódok (Mária ünnepei; Szombat; Szentolvasó; Vállruha [skapuláré]; Csodás érem; Búcsújárás

Mit köszönhet a világ Szűz Máriának? (Szűz Mária s a női nem; Szűz Mária s a férfinem; Szűz Mária s az ifjak, hajadonok; Szűz Mária és a gyermek)

Szűz Mária és a magyarok (Királyaink; Főuraink; Asszonyaink; Hadseregünk)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 54 | Méret: 15x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |