Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: Az apostoli hitvallás. I. ágazat – I. rész – „Hiszek egy Istenben”

A szerző az Apostoli hitvallást dolgozza fel ebben a kétkötetes művében. Megmaradva a tudományos alapon, az igazságokat az élethez közel hozza, és a lehető legkönnyebben érthető, sőt élvezetes módon adja elő. A könyv jó szolgálatot tesz a hitoktatóknak és szónokoknak, akiknek nincs idejük arra, hogy előadásaikra hosszú tanulmánnyal készüljenek. De a művelt közönség is, amely a vallás dolgainak bővebb megismerésére szomjas, szívesebben veszi majd kezébe ezeket a könyveket, mint a tudományos könyvek vaskos köteteit.

A könyv tárgyalásának részei:

I. rész: Bevezetés
Vallás és vallásosság
Az igazi vallás
Az újkori irracionalizmus (Luther; Kant; Modernizmus; Nemzeti szocializmus)
A katolikus intellektualizmus (A józan hit előzményei; A hit ténye)
Az intellektualizmus a katolikus erkölcstanban (Vallás)

II. rész: Hiszekegy


Isten léte (Isten megismerhető; Ellenfeleink; Istenérv a teremtett világból; A dolgok létezése; Rend és célszerűség; Istenérv az entrópiából; Az élet mint istenérv; Egyéb istenérvek)
Egy Isten van (Ellenfeleink; Bizonyítékok)
Van élő Isten (Hogyan él Isten?)
Isten lényege (Isten lényege tenger)
A végtelenül Tökéletes
Isten mérhetetlensége
Istennek mindenütt jelenlévősége
Isten örökkévalósága
Isten mindentudása (Következtetések)
Isten mindenhatósága (Mi a mindenhatóság?; Bizonyítékok; Teremtményekkel összehasonlítva)
Következtetések (Csodálkozás; A bűn súlya; A kevélység esztelensége; A Mindenhatónak csekély eszköz elég; Hódolj meg!; Bizalom; A mindenhatóságnak nincsenek problémái)
Isten végtelen bölcsessége (Mi tehát a bölcsesség?; Az emberben; Az emberen kívül; Kegyelmi rend; Világtörténet; Következtetések)
Isten végtelen szentsége (Isten maga a szentség; A nem szent ember; A megszentelő Isten; Gyakorlati következtetések)
Isten végtelen igazságossága (Mit jelent az „igazságos”?; Van igazságos Isten; Hogyan szolgáltat igazságot?; Gyakorlati következtetések)
Isten végtelen irgalmassága (Mi az az irgalom?; Bizonyítékok; Az isteni irgalom története; Következtetések)
Isten végtelen jósága (Bizonyítékok; Az isteni jóság tulajdonságai; Következtetések)
Isten végtelen szépsége (Mi a szép?; Isten szép; Mi hogyan ismerjük meg az Isten szépségét?; Következtetések)
Isten végtelen boldogsága (Élni; Szeretet; Gyönyör; Ünnepi lakoma; Következtetések)
A Szentháromság (Ellenfeleink; A katolikus tan; A katolikus hit kifejtése és magyarázata; Nincs semmi ellentmondás; Szívünk bizonysága; Miért jelentette ki lsten?)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 147 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |