Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: A kereszt iskolája

A könyv Krisztus Urunk szenvedését tárgyalja, és a nagyböjt minden napjára elmélkedési anyagot szolgáltat.

Az elmélkedések megszerkesztésében az eddig használatban levő és századok tapasztalata által kipróbált módszert követi. A második előgyakorlatban legtöbbnyire Emmerich Katalinnak már magyar nyelven is többször megjelent szemlélődéseit használja fel. Ezeknek a „látomásoknak” nem tulajdonít feltétlen történeti hitelességet, viszont az is igaz, hogy az evangéliumi történettel sehol sincsenek ellentétben. Jámborul hihetők és a fantázia megkönnyítésére nagyon célszerűen felhasználhatók. Ezek a második előgyakorlatok néhol kissé hosszadalmasabbak. Ez azzal a célzattal történt, hogy az arra hajlamos lelkek ezt önálló kontemplációra is felhasználhassák. Ha a pontok is itt-ott túlbővek, azok közül egyik-másikat el lehet hagyni, vagy más napra áttenni.

A könyv, jóllehet a legkiválóbb s klasszikus írókat tartotta szemmel s használta fel, mégsem elégít majd ki mindenkit. Egy ilyen tárgyú könyvnél ez különben is teljesen lehetetlenség, hiszen két lélek sincsen egészen egyforma, és így a lelkiszükségletek és igények sem egyformák és azonosak. Egy kis ügyességgel és gyakorlottsággal azonban a nyújtott bő anyag kinek-kinek a saját lelki szükségletére lesz alkalmazható. Az se hozzon senkit sem zavarba, hogy majdnem minden elmélkedésben inkább passzív erények kerülnek elő. Ez már a tárgyból következik. Hiszen a nagy Szenvedő leginkább ezekre az erényekre adja a hősies példát.

A napi elmélkedések:

Ötvenedvasárnap hete (Hamvazószerda. Jézus elbúcsúzik szeretteitől. A húsvéti bárány elköltése; Csütörtök. A lábmosás; Péntek. Az Oltáriszentség alapítása; Szombat. Vigaszos gondolatok Jézus búcsúbeszédéből).

Nagyböjt I. hete (Vasárnap. Krisztus haláltusája; Hétfő. Az Úr Jézus zavara és szégyenkezése; Kedd. Mit tesz Jézus?; Szerda. Mit tesz Jézus?; Csütörtök. Jézus vérverítéke; Péntek. Az angyali erősítés; Szombat. Jézus elfogatása).

Nagyböjt II. hete (Vasárnap. A júdási csók; Hétfő. Jézus magatartása az Őt elfogó ellenséggel szemben; Kedd. Jézust Annás elé hurcolják; Szerda. Jézust arculütik; Csütörtök. Péter háromszor megtagadja Jézust; Péntek. Az első ítélkezés; Szombat. Az éjtszaka hátralevő része Kaifás házában).

Nagyböjt III. hete (Vasárnap. A reggeli gyűlés. Krisztust Pilátushoz viszik. Júdás sorsa; Hétfő. Krisztus Pilátus előtt; Kedd. Krisztus Heródes előtt; Szerda. Krisztust Barabbás mögé helyezik; Csütörtök. Az ostorozás I.; Péntek. Az ostorozás II.; Szombat. A tövissel való koronázás).

Nagyböjt IV. hete (Vasárnap. Ecce homo; Hétfő. A nádszál Jézus kezében; Kedd. „Nekünk törvényünk van!”; Szerda. „Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja!”; Csütörtök. A halálos ítélet; Péntek. Krisztus elfogadja és hordozza a keresztet; Szombat. Cyrenei Simont kényszerítik a kereszt hordozására).

Nagyböjt V. hete (Vasárnap. A jámbor nők a keresztúton; Hétfő. Krisztust keresztre feszítik; Kedd. Jézus első szava a kereszten; Szerda. Jézus második szava a kereszten; Csütörtök. Jézus harmadik szava a kereszten; Péntek. Jézus harmadik szava a kereszten; Szombat. Jézus negyedik szava a kereszten).

Nagyböjt VI. hete (Vasárnap. Jézus ötödik szava a kereszten; Nagyhétfő. Jézus hatodik szava a kereszten; Nagykedd. Jézus hetedik szava a kereszten; Nagyszerda. Jézus kileheli lelkét; Nagycsütörtök. Krisztus a kereszten; Nagypéntek. A halál után; Nagyszombat. Nagyszombat).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 245 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |