Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: A keresztény házasság

Van-e kérdés, mely mindnyájunkat jobban érdekelne, mint a házasság? Van-e intézmény, melytől földi s örök boldogságunk annyira függne, mint a házasság? Mivel egyes személyekből áll össze a társadalom, az állam, a haza, világos, hogy ezek boldogsága s szerencséje is a családokban gyökerezik. Az egyház is a családtól vár mindent: tagjait, papjait, püspökeit, pápáját. A családtól várja az üdvözítendő lelkeket, az ő nyáját. Sőt maga Isten az egész mennyországgal a családokra néz. A választottak sorsa, üdve, száma a családoktól, s így a házasságtól függ.

A könyv a házasság katolikus tárgyalását adja különös tekintettel a könyv írása előtt, 1918. május 19-én életbelépett új egyházjogra.

A tárgyalás fejezetei:

I. Tévelyek
II. A házasság isteni intézmény (Istentől ered; Lényege és célja)
III. A keresztény házasság (A keresztény házasság szentség; Maga a szerződés a szentség)
IV. A keresztény házasság tulajdonságai (Egység; Felbonthatatlanság)
V. A házassági ügyek az Egyház joghatósága alá tartoznak
VI. Előkészület a házasságra (A távolabbi előkészület; Eljegyzés)
VII. A jegyesek vizsgálata és kihirdetése
VIII. A házassági akadályokról általában
IX. A tiltóakadályok (A fogadalom; Vegyes vallás; Törvényes rokonság; Egyéb tiltó körülmények)
X. A bontóakadályok (Életkor; Képtelenség; Házassági kötelék; Valláskülönbség; Egyházi rend; Ünnepélyes fogadalom; Nőrablás; Bűntény; Vérrokonság; Sógorság; Köztisztesség; Lelki rokonság; Törvényes rokonság)
XI. A házassági akadályok alóli felmentés (Kinek van hatalma felmenteni?; Minő okokból ment. fel az Egyház?; A felmentési díj)
XII. A házassági megegyezés
XIII. A házasságkötés formája (Az illetékes plébános; Két tanú; Kik kötelesek ezen formát betartani?; Mikor nem kötelező az előírt forma?)
XIV. A házasságkötés egyéb körülményei (Idő; Hely; A házasulandók lelkiállapota; Az eskető pap teendője)
XV. A házasság utólagos érvényesitése (A házasság gyökerében való orvoslása; Az új egyházjog által megszüntetett bontóakadályok)
XVI. A gyermekek törvényesítése
XVII. Az elválás (A kötelék felbontása; Az együttélés megszüntetése)
XVIII. Polgári válás (A bíró; A házasfelek; Ügyvéd)
XIX. A polgári házasság
XX. Egyházi büntetések (A püspöknek fenntartott kiközösítés; A pápának fenntartott kiközösítés; Egyéb egyházi büntetések)
XXI. A házastársak egymás iránti kötelességei (Szeretet; Hűség; Kölcsönös támogatás)
Függelék: Mise a jegyesekért


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1921 | Oldalszám: 82 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |