Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: A falu angyala. Mirbach Frida bárónő élete

Általános, a keresztény hagyomány által is szentesített elv, hogy aki a tökéletességre komolyan törekszik, mindig a közjónak szentelte, bár mégoly rejtett életét.

Ezt az elvet lehet Mirbach Frida bárónőre alkalmazni, aki nemcsak tökéletesen, hanem egyenesen és öntudatosan a közjónak élt. Mindig megmaradt a faluban, a falunak volt – mondhatni – a szerelmese. Igen, a falunak, a sokakra nézve olyan unalmas falunak, ahol az izgalmas szórakozásból oly gyéren jut az embernek s tapsra nemigen számíthat. A szürke, igénytelen, az intelligencia által annyira lekicsinyelt környezetet akarta Mirbach bárónő példájával, jóttevéssel és nevelő munkával nemesíteni, magasabb színvonalra emelni és boldogítani. Ez napjainkban, mikor mindenki a városba tódul, hogy ott többet élvezhessen, s csillagocskáját esetleg több előtt villogtathassa, nagyon megszívlelendő gondolat. Nem modern eszme, hanem visszatérés volna régi magyar nagyasszonyaink és leányaink dicső mezsgyéjére. Mirbach bárónő élete tehát útjelző az elhanyagolt, lekicsinyelt falu felé mindenki számára.

Ebben az oly egyszerű, mondhatni „szimpla” életben van azonban még egy nagyon kimagasló, hősies és isteni is. Ez az engesztelés gondolata, mivel Mirbach Frida bárónő egész sorsával az engesztelés gondolatát juttatja kifejezésre. Élete és főleg halála valóságos engesztelő liturgia az Üdvözítő Szívének szentélyében.

A könyv fejezetei:
Kapcsolatom a br. Mirbach-családdal
A Mirbach-nemzetség
A sombereki Mirbachok
Somberek
A sombereki plébánosok, káplánok, tanítók
Nagyszülők
Szülők
Hilda bárónő
Márta bárónő
Hivatása története
Mirbach Antal báró
Juliska bárónő
Sauskáék és a többi rokon
Frida bárónő (Gyermekkor; A vallásos élet kibontakozása; Az első szentáldozás és bérmálkozás; A nagyanya halála; Klagenfurtban; Ismét Sombereken; Komoly kérdés; A Mária Kongregációban; A liliombokor; Hivatásban segítőtárs; Frida bárónő lelki alkata; Frida bárónő jámborsága és áhítata; Juliska bárónő Frida jámborságáról; Frida unokahúgának, Martonnénak tanúsága; Pintz Bálint plébános úr nyilatkozata; Frida bárónő apostoli buzgalma; Frída bárónő vidám lelkülete; Juliska bárónő nővére vidám lelkületéről; A nyájas családi körben; Közeli ismerősök Frida bárónőről; Strachwitz Mária Terézia anya tart. főnöknő; Mihálovits Margit; Garam Melánia; Egy Miasszonyunkról nevezett szerzetesnő; Magdolna Veronika nővér; A falubeliek véleménye; Frída bárónő és a sombereki óvoda; Az áldozat; Frida bárónő betegsége és boldog halála)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 128, [10 tábla kép] | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Sancta Maria Leánynevelő Intézet | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |