Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Merk Ágoston – Cser Palkovits István: A szeretet jegyében. A nevelés szent műve

August Merk jezsuita (1869–1945) a szülőknek, tanítóknak, szerzetes tanároknak, nevelőknek szánta a könyvet. Fele elmélet, másik fele imák gyűjteménye. Az engesztelés jegyében íródott. A szerző az ifjúság nevelésének szépségét, magasztosságát fejtegeti, de végső célja az ifjúság vezetőit, tanítóit, nevelőit engesztelésre serkenteni a rájuk bízott gyermeklelkek bűneiért. (Várkonyi Fidél)

A könyv tartalma:
1. Omnia vestra in caritate fiant! „Minden, amit tesztek, szeretetben történjék” (1Kor 16,14)
2. Sinite parvolus venire ad meg. „Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni.” (Mk 10,14)
3. Donec formetur Christus in vobis. „Amíg Krisztus kialakul bennetek…” (Gal 4,19)
4. Tristitia mihi magna est et continuus dolor cordi meo. „Nagy a szomorúságom és szívemnek szüntelen a fájdalma” (Róm 9,2)
5. Debitor sum. „Mindenkinek adósa vagyok” (Róm 1,14)
6. Caritas Christi urget nos. „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14)
7. Cum Maria, Matre Jesu. „Jézus Anyjával, Máriával” (Mt 2,11)
8. Angeli eorum semper vident faciem Patris. „Azok angyalai mindenkor látják Atyám orcáját.” (Mt 18,10)
9. In abundantia benedictionis evangelii Christi. „Krisztus evangéliuma áldásának bőségével.” (Róm 15,29)
10. Hoc proveniet mihi in salutem. „Ez üdvösségemre fog szolgálni.” (Fil 1,19)

Imák (Jézus Szentséges Szívének litániája; Fohászok Jézus Szentséges Szívéhez; Önmagunk felajánlása [Alacoque Szent Margittól]); Felajánlás a Szent Szívnek [Isten szolgálója, a Szent Szívről nevezett Mária nővértől]; Szeretet- és tiszteletnyilvánítás Jézus Szentséges Szívének ; A Megváltó szenvedésének felajánlása a megholtakért [Kivonat Szent Gertrud imájából]; Általános felajánló ima ; Kérő ima ; Egy engesztelő nap)

Keresztút


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 85, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |