Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Meschler Móric: A lelki élet három alaptétele

Számtalan könyvet írtak már a lelki életről. Ámde ki olvashatná el valamennyi könyvet és ki jegyezhetné meg azok tartalmát? Ez a könyv a lelki életnek és a szentek tudományának egyszerű és rövid összefoglalását adja. Korunknak is az az iránya, hogy az életnek minden tartozékát egyszerűvé, könnyen kezelhetővé és gyakorlativá tegye. Saját életünkben is sok minden annyira leegyszerűsödik. Idővel csodálatosan egyszerűek leszünk. Egész életbölcsességünk egyetlen alapelvbe tömörül, mely szellemünkön uralkodik, s egész életünket viszi, kormányozza, irányítja. Minél közelebb jutunk Istenhez, végső célunkhoz, annál inkább magunkra öltjük az ő isteni egyszerűségét. Végre Isten lesz egyetlen mindenünk. Így van ez az isteni igazsággal is. Egyetlenegyben megvan valamennyi. Egyetlen komolyan és gyakorlatilag elsajátított isteni igazság elegendő ahhoz, hogy szentté tegyen bennünket.

Ebben a könyvben az egész lelki élet egyszerűsítve és három alaptételre visszavezetve tárul elénk. Ezen alaptételek nélkül a legszélesebb területen mozgó és legmélyebb aszkézis sem ér semmit. Hiányzik belőle a legszükségesebb, a leglényegesebb. Egyszerűen nem vezetne célhoz bennünket. Ha azonban ezen alaptételeket lelkesedéssel elfogadjuk és megvalósítjuk, Isten kegyelméből igazán aszkéták leszünk. Ha pedig lelki életünk folyamán észrevesszük, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene, vizsgáljuk csak meg magunkat e három alaptétel szerint és figyeljük meg, hogyan követtük azokat mindennapi életünkben. Biztosan megtaláljuk a hibát. Hogy pedig a tökéletesség után való törekvést újra megkezdjük, nem kell egyebet tennünk, mint ezeket az alaptételeket ismét komolyan vennünk és egész életünket azokhoz igazítanunk.

„Aszkézis zsebkiadásban” – lehetne a könyv címe. A lelki élet lényegét adja, miniatűr aszkézist nyújt három alaptételben. Ezek egymásba fonódva, egymást feltételezve, egymást kiegészítve alkotják a bölcsek gyűrűjét, melyen a keresztény tökéletesség mint drágagyöngy ragyog. Az a drágagyöngy, melyért a bölcs kereskedő, ki a legértékesebb és leggyönyörűbb igazgyöngyök után jár, szívesen és örömmel áldoz minden fáradságot, és odaadja egész vagyonát, hogy azt megszerezhesse.

A három alaptétel és azok tárgyalása:

Első alaptétel. Imádkozzál!
Mi az imádság?; Az imádság nagy és fenséges dolog; Az imádságra vonatkozó parancs; A nagy kegyelemeszköz; Az imádság hatalma; Milyen legyen az imádság; A szóbeli imádság; Imádságminták; Az elmélkedő imádság; Az egyházi ájtatosságok; Az imádság szelleme.

Második alaptétel. Tagadd meg magad!
Helyes fogalmunk az emberről; Mi az önlegyőzés?; Miért kell magunkat megtagadnunk?; Az önlegyőzés tulajdonságai; Néhány kétely; Külső önmegtagadás; Belső önmegtagadás; Önmegtagadás az értelemre nézve; Önmegtagadás az akaratra nézve; A szenvedélyekről; A restség; A félelem; A harag és türelmetlenség; A kevélység; Ellenszenv és rokonszenv; Jellemhibák; Általános összefoglalás.

Harmadik alaptétel. Szeresd az isteni Üdvözítőt!
A szeretet; Krisztus – Isten; Isten – ember; Isten – gyermek; A legbölcsebb tanító és lelkivezető; Az Emberfia; A felsőbb lény; Az élet könyve; Ő jó volt; Szenvedés és halál; A megdicsőülés fényében; A legméltóságosabb Oltáriszentség; Az utolsó parancs.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 247 | Méret: 15x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |