Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Magdics Ignác: Hitelemzesek. Első kötet, I–II. osztály

A könyv egy három kötetből álló sorozat első kötete, amely a római katolikus elemi katekizmus és Biblia anyagának módszeres feldolgozása az I. és II. osztály számára. A könyv a hitoktatás segédkönyve szabályos módszerességgel, kitűnő anyagválogatással, világossággal, nyelve egyszerűségével, gyakorlatias elemzésekkel, figyelmet lekötő és a kifejtés céljait nagyszerűen szolgáló példákkal.

A segédkönyv anyaga:

I. Bevezetés
Az imádságról; A Miatyánk; Az Üdvözlégy; A reggeli imádság; Esti imádság.

II. A világ teremtésétől Jézus Krisztus születéséig
Istenről; A világ teremtéséről I–II.; Az angyalokról; Az őrzőangyal; Az első emberekről I–II.; Az első emberpár bűnt követ el I–II.; Isten megbünteti ősszüleinket I–II.; Isten megígéri a Megváltót; Kain és Ábel I–II.; A vízözön I–II.; Ábrahám I–III.

III. Jézus Krisztus születése, élete, halála és feltámadása
A Fiú Isten emberré lesz I–II.; Mária meglátogatja Erzsébetet; Jézus születése; A pásztorok imádják a kis Jézust; A napkeleti bölcsek; A szent Család Egyiptomba menekül; A tizenkét éves Jézus a templomban; Jézus megkeresztelkedik és megkezdi működését; Jézus hívei és ellenségei; Jézus a vizet borrá változtatja; Jézus feltámasztja a naimi ifjút; A túlvilág; Jézus lecsendesíti a vihart; Jézus imádkozni tanít; A főparancsolat; Isten 10 parancsolatáról; A 9. és 10. parancs. Az anyaszentegyház parancsolatai; Jézus szeretete a gyermekek iránt; Jézus ellenségei az Üdvözítő életére törnek; Jézus az utolsó vacsorán az Oltáriszentséget alapítja; Az Oltáriszentség; A szentmiseáldozat; Jézust elfogják; Jézust halálra ítélik és megkínozzák; Jézust keresztre feszítik; Jézust sírba helyezik; Jézus feltámad; Jézus Szent Pétert az anyaszentegyház főpásztorává teszi; Jézus felmegy a mennybe; A Szentlélek leszáll a tanítványokra; Az apostoli hitvallásról.

IV. Függelék
A szentségekről I–II.; Előkészítés a szent gyónásra; A szent áldozásról; Befejezés (A hat főigazság).

V. Példák
Több mint 80 példa, rövid történet negyven oldalon keresztül a „Hit, ima, rendeltetés” és a „Bűn, parancsok, szentségek” témakörben.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 187 | Méret: 24x16 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |