Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gálffy László: A legnagyobb örömhír. Isten gyermekei vagyunk

Boldogító hitigazság és örömhír, hogy az Isten Fiának Atyja a mi Atyánk is. Isten Fia annyira szükségesnek tartotta, hogy nekünk a mennyei Atyáról szóljon, hogy senkiről és semmiről sem szólt gyakrabban, mint Őróla. Az evangéliumok, különösen Szent Jánosé, tanúskodnak erről. Arról szólt legtöbbet, amivel egészen el volt telve a Szíve. A Miatyánknak, amelyre Isten Fia tanított meg minket, egészen a mi keresztény mivoltunk lényegéből, istengyermeki öntudatunk teljességéből kell felhangzania. Istengyermeki öntudatunknak pedig be kell sugároznia és irányítania kell egész életünket minden vonatkozásában.

Ennek az istengyermeki öntudatnak az ébresztését és fejlesztését szolgálja ez a mű, mely a legtisztább források bőségéből merít. Legfőképpen az evangéliumból, ahol az isteni Mester nem szűnik meg az ő Atyjáról és a mi Atyánkról szólni. Azután Szent Pál és a többi apostolok leveleiből, az Egyház liturgiájából, – elsősorban a szentmiséből – amely egészen telítve van az Atya iránti áhítattal. Nem is végezhetjük Isten Fiával egyesülve a szentmisét, ha rá nem ébredünk, mennyire egyeknek kell lennünk Isten Fiával Atyánk imádásában, engesztelésében és megdicsőítésében.Végelemzésben minden az Atyából forrásozik és mindennek az Ő dicsőítése adja meg a végső tökéletességet. Ez a legrégibb, de mégis a legidőszerűbb keresztény áhítat.

A könyv négy nagy része:

Első rész. Fénysugarak istengyermekségünk szent titkából
1. Milyen a mi istengyermekségünk?
2. Miért fogadott minket gyermekeivé a mennyei Atya?
3. Milyen a tökéletes Gyermek?
4. Isteni és emberi gyermekségünk
5. „Az Atya énvelem van”
6. Isten gyermekei soha sincsenek elhagyatva
7. Istengyermekségünk örök ifjúsága
8. A lélek fiatalsága
9. Isten gyermekeinek születése

Második rész. Ismerkedjünk meg isteni Családunkkal!
1. Milyen a mi mennyei Atyánk?
2. A mi Atyánk a nagyvilág Atyja
3. Isteni Testvérünk
4. A mi Utunk és Közvetítőnk az Atyához
5. Isten Fia testvérei
6. Isten gyermekeinek Tanítója és Nevelője
7. Isten gyermekeinek Anyja

Harmadik rész. Istengyermeki életünk kibontakozása
1. „Őneki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem”
2. Fejlődésünk célja: az élet teljessége
3. Nem emberi életünk rovására
4. Egészséges lelkiség
5. Az istengyermekség nem lelki kiskorúság
6. Lelki fejlődésünk és nagyságunk titka
7. Gyermeki bizalom
8. Három jellegzetes gyermeki erény
9. Vidám lelkiség
10. Gyermeki hála

Negyedik rész. Együtt élünk Isten Fiával
1. Gondolatközösségünk Isten Fiával
2. Krisztus a mi reménységünk
3. Minden a szeretetet építi bennünk
4. Együtt imádkozunk Isten Fiával
5. Isten gyermekeinek közös istentisztelete
6. Együtt áldozzuk föl magunkat Isten Fiával
7. Isten gyermekeinek Kenyere
8. Együtt dolgozunk Isten Fiával
9. Világmegváltó gondok…
10. „Az Atyához megyek…”
11. Atyánk házában


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 162 | Méret: 15x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |