Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Endrődy László: Páter Petit hajója

Ez a mű két részből áll. Első része Páter Petit, a mosolygó apostol vázlatos életrajza, mely kis, érdekes és jellemző esetek mozaikszerű összetételével ad Páter Petit személyiségéről képet. E részletek leginkább a szenttéavatási pört előkészítő hivatalos tanúkihallgatások vallomásaiból valók.

A mű második része Páter Petit lelkigyakorlatos könyve, melyben e kedves, szentéletű páter mintegy a szíve dobbanását hagyta emlékül lelkigyermekeinek és tisztelőinek. A könyv elmélkedéseit sok tanulsággal és nagy épüléssel olvashatja minden tökéletességre törekvő lélek, mert az elmélkedések egy szentéletű lelkivezető szelíd, mély bölcsességét nyújtják s megfontolásuk sok lelket segített már Isten közelébe. A lelkigyakorlatok a keresztény élet bizalmas, benső világába vezetnek. De olyan olvasóknak is ajánlott, akik a kegyelmi élettől még távol érzik magukat, sőt talán még a hitük is csak ingatag. — Ha kezükbe jut e könyv, olvassák el ők is bátran, mert ha nem is merítik belőle azt a megértést, melynek lelki és kegyelmi előfeltételei még hiányoznak náluk, — de az az égi derű, a gondolatok szelíd szépsége, a kifejezés szívhez szóló kedvessége, mellyel e lapokon egy Istent igen szerető lélek egészen kitárja magát, — mindenkit valami meg nem magyarázható örömmel is tölt el. Egy festő mondta: „Páter Petit úgy ír, amint Fra Angelico festett.” S valóban, ugyanaz a gyermeki egyszerűség, hit és mennyei derű ragad meg minket, melyet a firenzei domonkos kolostor celláiban az angyali lelkű Fra Angelico freskóinál valami ismeretlen, égi életörömön rezdülő szívvel csodál meg öreg és fiatal, szerzetes és világi, hivő és hitetlen egyaránt.

A mű fejezetei:
I. Páter Petit élete
1. Egy élet meséje; 2. A Gondviselés útjain; 3. A mosolygó apostol; 4. A szegények barátja; 5. Sikerek titka; 6. Csodaszép alkonyat; 7. A jó Páter Petit; Ima Péter Petit boldoggáavatásáért
II. Páter Petit hajója (Mon navire)
1. A lelkigyakorlatok alapgondolata. Az iránytű
2. A kormánykerék
3. A kormányos szerepe – A hajótörések okai
4. A kalózok – A bűn
5. A kalózok (folytatás) – A végső dolgok
6. Az evezők
7. A vitorlák
8. A lobogó
9. A kötélzet – A horgony
10. Az árboc
11. A gőz – A buzgóság
12. Élelem és ivóvíz
13. Az útitársak
14. Az útitársak (folytatás)
15. Tengerek Csillaga

A mű megjelent újra 1944-ben két különálló kötetben:
Endrődy László: Páter Petit mosolygó élete és
Páter Petit: Az én hajóm.
Mindkettő megtalálható a Pázmány Péter Elektromos Könyvtárban a 677-os és 678-as szám alatt.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 202 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |