Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása

Krisztus igazságot jött hirdetni a világnak s az igazság szerinte „megszabadít minket”. Az igazsággal azonban kezdettől fogva mereven szembenállt a tévedés és a fogalomzavar, az emberi nem egyik legszomorúbb öröksége a bűnbeesés óta. Növeli a tévedés széles lehetőségeit az, hogy sokaknak valósággal érdeke az igazság elhomályosítása, s azok a sötét hatalmasságok is, amelyek a „hazugság atyjának” bérzsoldjában állanak, ma fürgébbek és zsákmány-éhesebbek, mint valaha voltak.
Fájdalmas és megdöbbentő látvány: egy világ hányódik-tépődik a tévedések hínárjában, a hamis jelszavak, divatos tévedések, a félrevezetés és hazugságok hálói közt! Egy társadalom, amely az élet legmélyebb s legszentebb kérdései körül oly siralmas tudatlanságot árul el, s oly nagy számmal hull zsákmányául a valótlanságok és felületességek démoni erejének! Emberek, akik tulajdonképp mind az igazság számára volnának teremtve s akik számára Krisztus a legmagasztosabb és legboldogítóbb igazságok egész kincsesházát nyitotta meg, ma özönével zuhannak bele végzetes tévedések és önámítások szakadékaiba, engedik megmételyezni s megmérgezni a felfogásukat, ítéletüket, ízlésüket, gondolkozásuk egész módszerét s elfordulva az igazságtól, szépen hangzó mesék és nevetséges hiedelmek után rohannak. Ezért sürgős és fontos a világiak vallási és főleg hitvédelmi képzése, hogy az eljövendő, sorsdöntő világnézeti harcokban, ha majd esetleg egy jövendő egyházüldözés a papság kezét-lábát gúzsba köti s az iskolai hitoktatást, az igehirdetést és a sajtót béklyóba veri, a világiak is rendelkezzenek olyan hitvédelmi készültséggel, hogy semmiféle erőszak, terror, hitegetés vagy tömegámító propaganda le ne üthesse őket a lábukról.
Ezt a könyvet a nagy lélekismerő, a felvértezett tudós, a tömör és világos fogalmazás nagymestere, a lángoló lelkű apostol egymással oly ritkán találkozó tulajdonságai jellemzik. Beosztását, logikai vázát tekintve, rendszeres apológia, formájában kérdés és felelet, ellenvetés és cáfolat csattanós, érdekfeszítő párviadala, a katolikus vallás ellen felhozott és felhozható, nyílt és alattomos támadások, félrevezető okoskodások, szofizmák, hazugságok, ferdítések hathatós ellenmérge.

A könyvben tárgyalt számtalan kérdés a következő témakörökbe tartozik:
I. Vallás
II. Isten
III. Az ember
IV. Kinyilatkoztatás és kereszténység
V. Krisztus
VI. Az Egyház
VII. Istentiszteleti élet


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 246, [1] | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |