Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bangha Béla: Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben. Egy fejezet a Magyar Jézustársaság múltjából

Regénynél érdekfeszítőbb, tragédiánál megrázóbb a 18. század ama jézustársasági hithirdetőinek története, akiket Portugália szabadgondolkodó diktátorának, Pombal-Oeira-Carvalho Sebestyén őrgrófnak önkénye ragadott ki áldozatos és áldásos működésük színhelyéről s vetett bele tengernyi, meg nem érdemelt szenvedésbe.
Ezek között a hithirdetők között több magyar is szenvedett, akiknek emlékét a feledés homályából kiemelni a vallásos kegyeletnek és hazafias méltányosságnak elemi kötelessége. Ezek a hithirdetők kiváló missziói és tudományos tevékenységükkel messze vidéken nagy dicsőséget szereztek a magyar névnek s amidőn az újkor egyik legalattomosabb és legkegyetlenebb egyházüldözése rájuk nehezedett, évek hosszú során át krisztusi hősiességgel tűrték a reájuk zúdult megpróbáltatást.
A magyar jezsuiták úgy kerültek a portugál egyházüldözés pergőtüzébe, hogy mint hithirdetők a portugál fennhatóság alá tartozó brazíliai és közelebbről: maranyoni missziós-telepeken működtek. Itt érte őket utol rendjük egyik legnagyobb ellenségének, a zseniális, de romlott lelkű s eszközeiben nem válogatós Pombalnak féktelen egyházgyűlölete, aki a jezsuiták megsemmisítésében élete egyik fő törekvését látta. Ebben egyrészt az ő voltaire-i szabadgondolkodása s egyházellenessége vezette, másrészt az a diktátori szándék, amely a nemességben és a papságban, légióként pedig az akkor hatalma delelőpontján álló Jézustársaságban önkényuralmának legnagyobb fékét és ellenségét ismerte föl. Pombal először irodalmilag küzdött a jezsuiták ellen, névtelen röpiratok, befeketítő, vádaskodó, rágalmazó közlemények megrendelése és nagyarányú terjesztése által. Mikor a közvéleményt a jezsuiták kárára alaposan megdolgozta, mindinkább a nyílt üldözés útjára lépett velük szemben. Mindenekelőtt egyházi téren igyekezett a rendet tönkre tenni s csak azután nyúlt a külső erőszak nyers fegyvereihez.
Az üldözésnek nagyszámú más nemzetiségű mellett következő négy magyar rendtag esett áldozatául: Fáy Dávid, Keyling József, Szentmártonyi Ignác és Szluha János. Az ő szenvedésüket mutatja be a könyv.

A könyv tartalma:
P. Fái Fáy Dávid (Az ifjúság; A délamerikai út élményei; Élet a brazil őserdőben; A hithirdető; Az első viharfelhők)
Harc a Jézustársaság ellen (A deportálás; Fáy és Eckart)
Az üldözés tetőfokán… (Szuronyok között; Diplomáciai sakkjáték; Brága-Portó-Almeida)
Az almeidai börtönben (Tél a kaszárnyában; Az ázsiai üldözés; Az első halálos ítélet)
A Szent Julián-börtönben (A mélység lakói; Földalatti élet; A halál aratása; Ami a foglyokkal meghalt)
A végső számadások előtt
A döntő csapás
Pombal bukása
Hazafelé


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 84, [1], [térkép] | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság | Sorozat: Magyar Kultúra Könyvtár | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |