Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Zolotnoki Oktáv: Tökéletes családfelajánlás Krisztus Király Szentséges és Szűz Mária, a Világ Királynője Szeplőtelen Szívének

Lelki szemeddel lásd az Úr Jézus és Szűz Mária jóságos alakját, szeretettől sugárzó arcát, szelíd tekintetét, amint bekopogtatnak az ifjú házaspár ajtaján a kánai menyegzőn. Ki tudná kellőképpen leírni azt az örömet és boldogságot, amit ekkor azok éreztek? Tisztelettel, meghatódva köszöntötték az isteni Üdvözítőt és Szűz Máriát. Átérezték, hogy milyen nagy kitüntetés ez számukra: köztük van a világ Megváltója és az Ő Édesanyja, Mária. Tudom, hogy te is kimondhatatlan boldog volnál, ha hozzád is eljönne az Úr Jézus és a Szűzanya. Ha valaki előre ezt mondaná neked: Ma a te házadba fog betérni az Üdvözítő és Szűz Mária, milyen boldogság járná át szívedet, milyen öröm csillogna a szemedben, hogyan kitisztítanád a szobádat, a legszebb virágokkal díszítenéd asztalodat, s alig várnád a percet, hogy fogadhasd őket. A legszebb helyet ajánlanád fel nekik. Látod, ez történik a családfelajánláskor; Jézust fogadjuk házunkba, Őt ismerjük el Királyunknak, legfőbb Urunknak, Máriát pedig Királynénknak, amikor ünnepélyesen elhelyezzük a két legszentebb Szív képét vagy szobrát a lakás egyik legszebb helyén, és felajánljuk magunkat Nekik.

A családfelajánlást nevezik trónraemelésnek is, mert ünnepélyes szertartások között Jézus és Mária Szíve képét a szoba legszebb helyén elkészített oltáron trónra emelik; az Üdvözítőt a család királyává, Szűz Anyját Királynővé magasztalják. Ha eddig a családban a harag, a veszekedés, az irigység, a megszólás és egyéb bűn által az ördög uralkodott, most a felajánlás után a szeretet, a szelídség, a jóakarat, a segítség és egyéb erény gyakorlásával Krisztus Király és Mária, a Világ Királynéja uralkodik a béke, az öröm és a boldogság szellemével.

A füzet tartalma:

Engeszteljünk tiszta lélekkel
Hogyan imádkozzunk?
Mi a családfelajánlás?
A tökéletes családfelajánlás Krisztus Király szentsége és Mária, a világ királynéja Szeplőtelen Szívének a tiszteletére
Miért ajánljuk fel családunkat Jézus Szentsége és Mária Szeplőtelen szívének? (Kik ajánlhatják fel családjukat Jézus és Mária Szeplőtelen Szívének? Mik a felajánlott családok kötelességei?; Hogyan készülj el a családfelajánlásra?)
A családfelajánlás szertartása
A felajánlott család reggeli imája Jézus és Mária Szeplőtelen szíve képe előtt
Reggeli felajánló imák
Önmagunk felajánlása Szűz Máriának
A felajánlott család nappali imái
A felajánlott család esti imája Jézus és Mária Szíve képe előtt
Szent Mechtild esti imája
Felajánló esti ima
Jézus Szíve szeretlek én…
Szülők gyermekeikért
A gyermekek szüleikért
Házasok egymásért
Házasulandókért
Betegekért
Haldoklókért
A jó halál kegyelméért
A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
Hálaadó imádság
A hónap első pénteke
Elsőpénteki szentáldozáskor
Engesztelő szentáldozási ima
Engesztelő imádság a hónap első vasárnapján
Június hava
Jézus Szent Szívének ünnepe
Jézus Szíve skapuláré
Az emberi nem felajánlása Jézus Szentséges Szívének
Kilenced Jézus Szent Szívéhez
Könyörgés Jézus Szívéhez
Jézus Szíve tiszteletére alakult egyesületek
Litánia Jézus Szent Szívéről


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1948 | Oldalszám: 56 | Méret: 15x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |