Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wöhrmüller Bonifác: A királyi törvény. Apró fejezetek a felebaráti szeretetről

Egyetlen szó e „királyi törvény”: szeretet. De tág és mély e szó tartalma, mint a hatalmas, fölséges Isten élete. Megragyog benne Isten boldog örökkévalósága, a csillagokkal teleszórt mennybolt szépsége; szeretet az egész emberiség megváltója, s egyedüli kitöltője lesz a mennyország boldogságának. A földre szállt Üdvözítő főnséges életének tartalma is legrövidebben e szóban foglalható össze: szeretet.

Erről a szeretetről szól, e szeretetre hív e könyv. Egyetlen célja: e szeretet gyarapítása, s ezáltal kis öröm- és boldogsághintés agyongyötört, szomorú világunkba. Sok feledett, eltemetett boldogságot akar feltámasztani; örömet akar hinteni elkeseredett arcokra, derűt feldúlt családi otthonokba, fényt a bűnverte lelkek sötétjébe. Aranyhidat akar verni a társadalmi osztályok közé: kolduskenyeret édessé tenni, a gazdagság aranyát szeretetté olvasztani. Az általános keresztény megújhodás s az egyéni szép, gazdag élet kiformálásának legbiztosabb eszközét nyújtja: Krisztus szeretetét. A szépen munkálkodó „karitásznak” is mély alapot akar bittosítani a szeretet legigazibb szellemében. A szeretet parancsa nemcsak azt mondja: adj felebarátodnak! – Többet mond: szeresd felebarátodat!

A mű gondolatmenete:

A szeretet méltósága;
A szeretet lényege;
A szeretet neme és foka;
A szeretet gondolatai;
A szeretet szavai;
A szeretet tettei;
Szeretetalkalmak;
Szívnélküli szeretet;
A szeretet ellenségei (Önzés; Kapzsiság; Harag; Bosszúvágy; Neheztelés; Ellenszenv; Gyűlölet; Irigység; Káröröm; Gonoszság; Érzékiség);
A szeretet adományai (Figyelmesség; Szívesség; Előzékenység; Segítés a bajban; Alamizsna; Vigasz; Béke; Öröm; Lélekápolás; Imádság; Megbecsülés; Bizalom; Tisztelet; Dicséret; Feddés; Ártatlan tréfa; Hallgatás);
Emberek (A felebarát; Férj és feleség; Gyermekek; Szülők; Testvérek; Jóbarátok; Szolgálattevők; Szegények; Gazdagok; Uralkodó elem; Kellemetlen emberek; Akik jogaikból sosem engednek; Betegek; Bűnösök; Ellenségek; Honfitársak és idegenek; Másvallásúak; „Emberek”);
A szeretet jutalma (Öröm; Bölcsesség; Élet; Viszontszeretet; Isten szeretete; Isten elnéző irgalma; A mennyország);
Szeretethez vezető utak (Szent buzgalom; Nevelés; Képességek; A szeretet vallása; Kegyelem);
A szeretet példaképei (Krisztus; Isten anyja; Az apostolok; Tabita; A római nő; A puszta atyái; Az assisi Szent; Szent Erzsébet; Néri Szent Fülöp; Szent Teréz; Páli Szent Vince; A szelídség Szentje).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1935 | Oldalszám: 291 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |