Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wimmer M. Anzelm: A szentszűz szolgálóleánya és az Eucharisztia. Falconieri Szent Julianna élete

A könyv a Szervita Nővérek alapítójának, Falconieri Szent Juliannának 1290k–1341) élete. Szent Juliannát, a Falconieri-család nemes sarjadékát a Gondviselés állította bele abba az impozáns történelmi keretbe, mely éppen meglepő változatosságban való gazdagsága révén köti le az olvasó figyelmét. A Szentet ebből a keretből nem lehet kiszakítani a nélkül, hogy az az egész rovására ne menne, és el ne homályosítaná ennek a történelemben egyedülálló, páratlan egyéniségnek ritka szép, színekben gazdag ragyogását. A történelmi háttér néha ugyan véresen feldúlt és megrendítően komoly, melyen nem ritkán száguldanak végig a gyűlölet, a háborús veszedelem és a fékezetlen politikai szenvedély koromfekete fellegei. A Szent egyéniségét nem egyszer a közéletben felgyülemlett feszültségből kíméletlenül kipattanó villámok cikázzák körül, míg tiltakozó szavát sokszor elfojtja a pártok között kitört ádáz küzdelem vad morajlása.

Ebből a bonyolult háttérből azonban annál világosabban domborodik ki a Szent rendkívüli jellemképe és nagy, történelmi missziója, úgyhogy aki meg akarja érteni Szent Julianna küldetését, és hozzá akar férkőzni lebilincselő jellemképéhez, az nem választhatja el a Szentet attól a kerettől, melyet a Gondviselés adott életének. Sőt, éppen ez a keret, mely valóban rendkívüli, teszi érdekessé, fordulatokban gazdaggá Szentünk élettörténetét, melyet a modern kor is megkedvelhet, hiszen nem egyéb, mint a béke szellemének a háború öldöklő démonjával való viaskodásának szokatlan regénye.

A könyv ezért nem választja el a képet a kerettől, és nem követi a régi, megszokott utat, mely a benső lelkiség motívumait túlhangsúlyozva, teljesen megfeledkezik arról a történelmi talajról, melynek termékeny földjében gyökerezik az itt vázolt lelkiség élete. A mű tehát a képet a Gondviselés adta keretével nyújtja az olvasónak, amivel közelebb hozza a tizenharmadik század egyik vezető női egyéniségét.

E mozgalmas élet- és korrajzot egy függelékkel toldja meg a szerző. Ennek fejezeteiben arra a kihatásra mutat rá, melyet a Szent egyénisége és szelleme váltott ki a századok folyamán, és amelynek termékeny hullámzása Szűz Mária országát, Magyarországot sem hagyta érintetlenül. Ezzel felhívja a magyar közönség figyelmét arra a hazánkban már több mint háromszáz éve meghonosított szerzetesrendre, melynek szelleme a Szent lelkiségét alakította, s amely kiterjedt női ágazatát Falconieri Julianna szervező és törvényhozó tevékenységének köszönheti.

A tartalomjegyzék:
1. A virágok városa; 2. Egy nemes család késő sarjadéka; 3. Véres testvérharc egy kegykép árnyékában; 4. Egy érdekes közösség bölcsőjénél; 5. A középkor dióhéjban; 6. Magasba ívelő életút; 7. Mozgalmas magány; 8. Midőn a szent tűz mindent lángba borít; 9. Csodás Eucharisztia, eucharisztikus csoda.
Függelék (1. Dicsőséges századok; 2. Szent Julianna leányai magyar földön; 3. A Golgota szelleme).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1939 | Oldalszám: 184, [1], [15 tábla] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Magyar Szervita Rendtartomány | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |