Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wimmer M. Anzelm: A Boldogasszony keresztútja. Megfontolások és imádságok

Wimmer Anzelm, a neves hitszónok és lelkiíró nem is állíthatott volna méltóbb emléket a szervitarend 700 éves jubileumára, mint hogy megírta rendje lelkiségének főtárgyát alkotó és népünk körében is annyira kedvelt ájtatosságnak, a Boldogságos Szűz hét fájdalmának aszketikus tartalmát és mélységeit feltáró könyvét. Elmélkedéseinek minden sorából kitűnik, hogy igen közel állt lelkéhez ez a téma, mert azok a mély érzések, amelyek az ő lelkében keltek, tovább élnek a sorok között, és visszhangot keltenek valamennyi olvasó lelkében. Szűz Mária szenvedéseinek egyes jeleneteit művészi módon, drámai megjelenítéssel állítja elénk, de még értékesebbek azok a mély gondolatok, amelyeket ezekhez a jelenetekhez hozzáfűz. A szerző kiválóan ismeri a gyötrődő, problémákkal terhes mai ember lelkét, és úgy akarja hallgatóit és olvasóit a Boldogságos Szűzhöz közelebb vinni, hogy a fájdalmas Anya keresztútján lelküknek megnyugvást találjanak. (Péterffy Gedeon)

A keresztút állomásai és elmélkedései:

Első állomás: Az aggastyán hattyúdala
Nunc dimíttís…; A mélyen pillantó szemek; Krisztus, a fájdalom kiindulópontja; Ima a Simeon énekét hallgató Boldogasszonyhoz

Második állomás: Idegen föld, idegen kenyér…
A féltékeny király; Menekülés éjnek idején; Az emberi kegyetlenség szerepe; A tökéletes megoldás; Az eszményi várnitudás; Imádság az Egyiptomba menekülő Boldogasszonyhoz

Harmadik állomás: Elszakadás és összeforrás
Istent könnyen elveszíthetjük; Isten nélkül nem tudunk élni; Keressük mindenkor és mindenben Istent; Imádság az isteni Gyermeket kereső Boldogasszonyhoz

Negyedik állomás: Találkozás
Az Istenanya találkozik Krisztussal; Találkozás a szenvedő emberrel; Találkozás a szenvedő közösséggel; Találkozás az Egyházzal; Imádság a Krisztussal találkozó Boldogasszonyhoz

Ötödik állomás: A kereszfa tövében
A nagy állhatatosság; Az elszántan igent mondó állhatatosság; A határozottan nemet mondó állhatatosság; Az odaadásteljes állhatatosság; Imádság a keresztfa tövében álló Boldogasszonyhoz

Hatodik állomás: A levétel
A nagy elárvulás; Elárvultak, mert önmagukat keresték; Elárvulás az önféledésben; Az elárvulás mint közös sors; Imádság a Pietához

Hetedik állomás: Sírbatétel
A Boldogasszony magánya; A lelkiismeret; A teljesítmények értéke; Ami életünkből hiányzik; Imádság a sírnál virrasztó Boldogasszonyhoz


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 232, [7 tábla kép] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |