Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Varga László: Keresztény felelősség – I. rész

A szerző egybegyűjtött írásait tartalmazza a könyv. Látta Európa nagy gócpontjaiban Európa halál-vonaglását. A tapasztalás gyötrelmes volt, mert majdnem mindenütt látta a mai keresztény nemzedék siralmas tétovázását az elénk torlódó nagyszerű feladatokkal szemben. (Ezt 1943-ban tapasztalta a szerző, de változott-e a helyzet azóta? Igen, az idő múlásával még félelmetesebb lett.)

Úgy tetszik, most századok élete zárul le és azért van ilyen ítéletidő, amikor a történeti lét puszta ésszel vizsgált értelme hatványozottabban kínoz bennünket, mint máskor. Ha valaha, ma szinte kézzelfogható lesz a látnitudó előtt, hogy csak a természetfölötti fényforrás nyomában lehet eligazodni a véres romokkal borított földi téreken.

Aki magába fogadta ezt a világosságot és erős vággyal megkívánta a megváltott élet teljességét, nyilván tudja, hogy ma is csak a kereszténységnek van igaza a világ minden lényeges ügyében. A tudás pedig kibúvót nem engedve kötelez, és amíg a keresztény társadalom felelősségének súlyát föl nem ismeri vagy húzódozik azt vállalni, és amíg nem mer hinni jog szerinti fölényében minden más társasággal szemben, addig minden elszánt szédelgő nyugodtan fát vághat a hátunkon és ránk gyújthatja a világot.

Az élet kérdései logikusan fonódnak egymásba, és ez fogja egységbe ezeket a látszólag töredékes írásokat is. Az egészben két dologról van szó: mindegyik félelmetesen izgató és hatalmas. Az első az istenország valósága a mai világban; a másik az élet berendezése a keresztény törvény szerint. Feneketlen nyomorba zuhantunk, és csak akkor fogunk szabadulni belőle, ha fönntartás nélkül meghódolunk a keresztény gondolat előtt. A mostani időknek pedig ez a teológiai értelme: iszonyatosan meg kell aláztatnunk, mert teljesen elvakultunk. De a magát bálványozó és a hazugságaiban megrekedt világ megtalálhatja a boldogulás útját, ha sokan akadnak a keresztények között, akik Krisztusnak mindig eleven erejéből úgy tudják szeretni a többieket, mint önmagukat. A világ megint hinni fog Istennek, ha megérzi a felülről nyert emberfölötti jóság hatalmát mibennünk. Erre a csodára vár öntudatlanul; erre van szüksége; ez szabadítja meg a lelki vakság hályogától. És csak mibennünk van emberfölötti tehetség a világ megsegítésére, nekünk kötelességünk és jogunk irányítani az életet, és innen van óriások vállára való felelősségünk is.

A könyv írásai:

I. A sátán rostájában
Az evangélium botránya.
A sötétség hatalma és a világosság fiai
A sátán rostájában
Keresztény felelősség
A vallási műveltség
Hit és valóság
Irreális kereszténység
Hitkétely és hitbizonyosság
Hitünk győzelme
Veletek vagyok mindennap…
Krisztus békéje
Forradalom és megváltás
A kereszténység lényege
Keresztény humanitás
A legnagyobb Árpádleány

II. A győzelmes ember
Szélsőség és bölcsesség
„A régi Egyház” és az új ember
A győzelmes ember
Az Egyház vád alatt
Divini Redemptoris
Most van a kellő idő!
A kereszténység mozgósítása
Felelőtlen jó emberek
A Vatikán nyilatkozott
Amit legelőbb tenni kell
Új középkor küszöbén


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 203 | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság, Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |