Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Túrmezei Ferenc: Liturgikus gyermekbeszédek

„Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, az Úr félelmére tanítlak titeket” – mondja a zsoltáros. Istenfélelemre kell nevelni a gyermekeket minden rendelkezésre álló eszközzel. Erre szolgál a gyermekszentbeszéd is. Az oltárnál beszélő pap nem hitoktató, hanem Krisztus szolgája. Beszéde nem az ő szava, hanem Krisztus üzenete. A jól kidolgozott és előadott szentbeszéd hatása alól még a felnőtt sem tudja magát kivonni, a gyermekre pedig még nagyobb hatással van. Tehát ahol a gyermekek számára külön istentiszteletet tartanak, ott legyen gyermekszentbeszéd is. Mint minden szentbeszédet, a gyermekszentbeszédet is jól ki kell dolgozni. Meg kell keresni a megfelelő anyagot, a gyermeklelket megnyerő formát, a gyermekszívhez eljutó hangot. A gyermekszentbeszédek kidolgozásánál a gyermeki lelket kell szem előtt tartani. A könyv ötven szentbeszédet tartalmaz, melyek a szentmise, az ájtatosságok, a szentségek, a szentelmények és az egyházi év és azok ünnepei témakörbe esnek.

A könyv tartalomjegyzéke:
I. Istentisztelet
A) Szentmise (Áldozat; Imádságos rész; Tanító rész; Felajánlás; Átváltozás; Szentáldozás; Befejezés);
B) Ájtatosságok (Szentségimádás; Keresztút; Jézus Szíve-tisztelet; Keresztjáró körmenet; Veni Sancte; Te Deum; Rózsafüzér; Loretói litánia; Búcsújárás).

II. Kegyelemeszközök
A) Szentségek (Keresztség; Bérmálás; Oltáriszentség; Bűnbánat szentsége; Utolsó kenet; Egyházirend; Házasság);
B) Szentelmények (Vízszentelés; Torokáldás; Hamvazás).

III. Egyházi év
A) Szent idők (Ádvent; Nagyböjt; Feketevasárnap);
B) Ünnepek (Kisasszony napja; Magyarok Nagyasszonya; Missziós vasárnap; Krisztus Király; Mindenszentek; Halottak napja; Szent Imre; Árpádházi Szent Erzsébet; Szeplőtelen fogantatás; Karácsony; Újév; Vízkereszt; Gyertyaszentelő Boldogasszony; Gyümölcsoltó Boldogasszony; Húsvét; Áldozócsütörtök; Pünkösd; Úrnapja).

IV. Szent helyek (Templom; Templom díszei; Oltár).

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k918.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 128 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |