Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Túrmezei Ferenc: Előkészítő oktatások az első szentgyónásra és szentáldozásra (1947)

A könyv az 1941-ben megjelent első kiadás némileg javított változata. A könyv gyakorlati irányú. Minden sorából a kis elemisták apostoli szeretete árad felénk. Pompás katekézisek. A rajzok, a versikék, a példák, az előadás módja mind a gyermekek gondolatvilágához szabottak. Boldog az a gyermek, aki ilyen előkészítésben részesül. De az egész egyházközségnek lelki élmény lehet az ilyen apostoli lelkű előkészítés.

A könyv négy részből áll. Az első rész az oktatások előkészítése. Mindenkit bevon az előkészítésbe: először előkészítő és bejelentő beszédet mond a híveknek; levelet küld az elsőáldozók szüleinek; azután értekezletre hívja az elsőáldozók szüleit, megbeszélést folytat a tantestülettel; végül bekapcsolja a szívgárdistákat és a többi osztályt. A második részben huszonnégy oktatást ad az első szentgyónásra. A harmadik részben tizenkét oktatást közöl az első szentáldozásra. A negyedik rész „Kegyelemteljes napok” címmel a következőket tartalmazza: a szentgyónás és szentáldozás gyakorlati részének próbája a templomban; háromnapos ájtatosság a szülők számára; a gyermekek első szentgyónása; az első szentáldozás liturgikus miséje; szentbeszéd az első szentáldozás napjára; a szeretetreggeli-ünnepély; délutáni ájtatosság az elsőáldozók számára.

A könyv részletes tartalma:

I. rész: Az oktatások előkészítése
1. Szentbeszéd a templomban a hívek számára az oktatások megkezdése előtti vasárnapon
2. A hitoktató levele az elsőáldozó gyermekek szüleihez
3. Szülői értekezlet – az elsőáldozó gyermekek szülei számára
4. Megbeszélés a tantestülettel
5. A szívgárdisták bekapcsolása az előkészítésbe
6. Bevezető oktatás az elsőgyónók és elsőáldozók számára


II. rész: Előkészítő oktatások az első szentgyónásra
7. Isten gyermeke lettél: Isten végtelenül szeret minket (Ájtatosság a keresztkútnál)
8. Szeretnünk és szolgálnunk kell Istent. Isten szolgálata (Tízparancs)
9. Mindennap beszélgess Vele: Isten első parancsa
10. Szeretettel beszélj Róla: Isten második parancsolata (Ájtatosság Jézus szent Neve tiszteletére)
11. Szenteld meg az Ő napját: Isten harmadik parancsolata (Templomlátogatás)
12. Tiszteld helyetteseit: Isten negyedik parancsa
13. Szeresd fogadott gyermekeit: Isten ötödik parancsa
14. Légy szemérmes: Isten hatodik parancsa (Ájtatosság a Boldogságos Szűz tiszteletére)
15. Légy jótevő: Isten hetedik parancsa
16. Légy igazmondó: Isten nyolcadik parancsa
17. Légy önmegtagadó: Az Anyaszentegyház harmadik parancsa (Ünnepélyes ellentmondás az ördögnek)
18. Nem engedelmeskedtél: A bűn
19. Nem kellesz mennyei Atyádnak: A halálos bűn
20. Jézus megkönyörült rajtad: A megváltás (Keresztúti ájtatosság)
21. Jézus megszánt téged: A bűnbánat szentsége
22. Vizsgáld meg lelkedet: A lelkiismeretvizsgálat
23. Bánd meg bűneidet: A bánat (Ájtatosság; a szent kereszt tiszteletére)
24. Fogadd meg, hogy jó leszel: Az erősfogadás
25. Valld be bűneidet: A szentgyónás
26. Tedd jóvá bűneidet: Az elégtétel
27. Újra Isten gyermeke lettél: A szentgyónás kegyelmei (Az imák ünnepélyes felmondása)
28. Az ördög rabjai: A rossz gyónás következményei
Vizsga az elsőgyónás előtt
Az első szentgyónás
29. Az ördög bosszúja: A kísértés
30. Az ördög veszte: A gyakori gyónás (Ünnepélyes hitvallás)


III. rész: Előkészítő oktatások az első szentáldozásra
31. Jézus közöttünk él: Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben (Hódoló ájtatosság a szentségi Úr Jézus előtt)
32. Jézus közöttünk lakik: A szentségi Jézus lakása (Templomlátogatás)
33. Jézus vár reánk: A szentséglátogatás
34. Jézus érettünk feláldozza magát: A szentmiseáldozat (Templomlátogatás)
35. Jézus vágyakozik a lelkünkbe jönni: A szentáldozás
36. Vágyódjatok utána: A lelki áldozás (Ájtatosság Jézus Szíve tiszteletére)
37. Készítsétek lelketeket: A lelki előkészület
38. Készítsétek külsőtöket: A testi előkészület
39. Fogadjátok ájtatosan: A szentáldozás gyakorlati része
40. Mondjatok köszönetet: Hálaadás a szentáldozás után (Az elsőáldozó gyermekek megáldása)
41. Örüljetek ajándékainak: A szentáldozás kegyelmei
Vizsga az elsőáldozás előtt
42. Ígérjetek hűséget: A gyakori szentáldozás (Az első szentáldozási jelvények megáldása)


IV. rész: A kegyelemteljes napok
43. A szentgyónás gyakorlati részének próbája a templomban
44. A szentáldozás gyakorlati részének próbája a templomban
45. Háromnapos ájtatosság a szülők számára
46. A gyermekek első szentgyónása
47. Az első szentáldozás liturgikus szentmiséje
48. Szentbeszéd az első szentáldozás napjára
49. A szeretetreggeli-ünnepély
50. Délutáni ájtatosság az elsőáldozók részére

Az első kiadás, 1941-ben, az alábbi borítóval jelent meg.

Egy más kiadás biritólapja

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 239 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 7 MB |