Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Túrmezei Ferenc: Előkészítő oktatások az első szentgyónásra és szentáldozásra (1941)

A könyv gyakorlati irányú. Minden sorából a kis elemisták apostoli szeretete árad felénk. Pompás katekézisek. A rajzok, a versikék, a példák, az előadás módja mind a gyermekek gondolatvilágához szabottak. Boldog az a gyermek, aki ilyen előkészítésben részesül. De az egész egyházközségnek lelki élmény lehet az ilyen apostoli lelkű előkészítés.

A könyv négy részből áll. Az első rész az oktatások előkészítése. Mindenkit bevon az előkészítésbe: először előkészítő és bejelentő beszédet mond a híveknek; levelet küld az elsőáldozók szüleinek; azután értekezletre hívja az elsőáldozók szüleit, megbeszélést folytat a tantestülettel; végül bekapcsolja a szívgárdistákat és a többi osztályt. A második részben huszonnégy oktatást ad az első szentgyónásra. A harmadik részben tizenkét oktatást közöl az első szentáldozásra. A negyedik rész „Kegyelemteljes napok” címmel a következőket tartalmazza: a szentgyónás és szentáldozás gyakorlati részének próbája a templomban; háromnapos ájtatosság a szülők számára; a gyermekek első szentgyónása; az első szentáldozás liturgikus miséje; szentbeszéd az első szentáldozás napjára; a szeretetreggeli-ünnepély; délutáni ájtatosság az elsőáldozók számára.

A könyv részletes tartalma:

I. rész: Az oktatások előkészítése
1. Szentbeszéd a templomban a hívek számára az oktatások megkezdése előtti vasárnapon
2. A hitoktató levele az elsőáldozó gyermekek szüleihez
3. Szülői értekezlet az elsőáldozó gyermekek szülei számára
4. Megbeszélés a tantestülettel
5. A szívgárdisták bekapcsolása az előkészítésbe
6. Bevezető oktatás az elsőgyónók és az elsőáldozók számára


II. rész: Előkészítő oktatások az első szentgyónásra
7. Isten gyermeke lettél: A megszentelő kegyelem
8. Mit kíván mennyei Atyád? I.: Isten tízparancsolata
9. Mit kíván mennyei Atyád? II.: Isten első parancsolata
10. Mit kíván mennyei Atyád? III.: Isten második parancsolata
11. Mit kíván mennyei Atyád? IV.: Isten harmadik parancsolata
12. Mit kíván mennyei Atyád? V.: Isten negyedik parancsolata
13. Mit kíván mennyei Atyád? VI.: Isten ötödik parancsolata
14. Mit kíván mennyei Atyád? VII.: Isten hatodik parancsolata
15. Mit kíván mennyei Atyád? VIII.: Isten hetedik parancsolata
16. Mit kíván mennyei Atyád? IX.: Isten nyolcadik parancsolata
17. Mit kíván mennyei Atyád ? X.: Az Anyaszentegyház harmadik parancsolata
18. Nem engedelmeskedtél: A bűn
19. Nem kellesz mennyei Atyádnak: A halálos bűn
20. Jézus megkönyörült rajtad: A megváltás
21. Jézus megszánt téged: A bűnbánat szentsége
22. Mit kíván Jézus? I.: A lelkiismeretvizsgálat
23. Mit kíván Jézus? II.: A bánat
24. Mit kíván Jézus? III.: Az erősfogadás
25. Mit kíván Jézus ? IV.: A szentgyónás
26. Mit kíván Jézus ? V.: Az elégtétel
27. Újra Isten gyermeke lettél: A szentgyónás kegyelmei
28. Az ördög rabjai: A rossz gyónás következményei
29. Az ördög bosszúja: A kísértés
30. Az ördög veszte: A gyakori szentgyónás


III. rész: Előkészítő oktatások az első szentáldozásra
31. Jézus közöttünk él: Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben
32. Jézus közöttünk lakik: A szentségi Jézus lakása
33. Jézus vár reánk: A szentséglátogatás
34. Jézus érettünk feláldozza magát: A szentmise áldozat
35. Jézus vágyakozik a lelkünkbe jönni: A szentáldozás
36. Vágyódjatok utána: A lelki áldozás
37. Készítsétek lelketeket: A lelki előkészület
38. Készítsétek külsőtöket: A testi előkészület
39. Fogadjátok ájtatosan: A szentáldozás gyakorlati része
40. Mondjatok köszönetet: Hálaadás a szentáldozás után
41. Örüljetek ajándékainak: A szentáldozás kegyelmei
42. Ígérjetek hűséget: A gyakori szentáldozás


IV. rész: A kegyelemteljes napok
43. A szentgyónás gyakorlati részének próbája a templomban
44. A szentáldozás gyakorlati részének próbája a templomban
45. Háromnapos ájtatosság a szülők számára
46. A gyermekek első szentgyónása
47. Az első szentáldozás liturgikus szentmiséje
48. Szentbeszéd az első szentáldozás napjára
49. A szeretetreggeli-ünnepély
50. Délutáni ájtatosság az elsőáldozók számára

A könyv második kiadása, 1947-ben, az alábbi borítóval jelent meg.

Egy más kiadás biritólapja

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 252 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 6 MB |