Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tower Wilmos: Másvilág, pokol, mennyország

Hitünk tanítja, hogy földi életünk legfőbb és végső célja, hogy Istent megismerve, szeretve és neki szolgálva az örök üdvösséget elnyerjük. Másszóval: Hitünk az emberi élet súlypontját a másvilágba helyezi. Ehhez a másvilági élethez hasonlítva, a mi mostani földi életünk tartamra, fontosságra és értékre szinte elenyészik.

Földi életünk a másvilághoz úgy hasonlít, mint a porszem a hegyhez, mint a csepp a tengerhez, mint a véges a végtelenhez. És mindennek ellenére a másvilágról oly keveset tudunk, keveset hallunk, és felőle talán kevéssé érdeklődünk is. Kicsi a mi tenyerünk, de ha szemünk elé tesszük, eltakarja elölünk az egész földet és az eget. Hasonlóképp apró, jelentéktelen földi ügyek, érdekek, élvezetek, vágyak, törekvések, elképzelések is képesek lelkünk elöl eltakarni, elleplezni a végtelen értékű, örök tartalmú másvilági, igazi életet.

E hiányt óhajtja pótolni ez a mű nyolc fejezetével:

I. rész. A másvilág
A másvilág; A kérdések kérdése egy történeten szemlélve; Lelkünkről; Fogalmaink tanúsága; Táplálék és energia; Látás és hallás; Akaratunk; Hogyan került hurokra egy gyermekrabló?; A történelem szava; A közép- és újkorból; Legerősebb ösztönünk; A filmben még a történelmet is megjavítják; Esetek, példák; Ártatlanul elítélve!; Mi következik mindebből?; Az élet értelme; Az erkölcs értelme; Sírjaink értelme; „Még senki sem tért vissza!”; Isten szava; Hármas életünk

II. rész. A külön ítélet
Két példa, amely semmit sem bizonyít; Miért nem bizonyít semmit a fenti két példa?; Mikor ítél meg minket az Isten?; A külön ítélet helye, tárgya és módja; Egy kis elmélkedés a külön ítéletről

III. rész. A világ vége
A tudomány szava; Isten szava; Mikor lesz e világnak vége?; A világvég előjelei; A világ megújhodása

IV. rész. A test feltámadása
Feltámadunk!; Isten szava a Szentírásban; A feltámadás csoda, titok és kegyelem; Milyen testben fogunk feltámadni?; Milyen lesz feltámadott testünk?; A feltámadás hitének egyik földi áldása

V. rész. Az utolsó ítélet
Az utolsó ítélet; Az utolsó ítélet ideje; Az utolsó ítélet helye; Az utolsó ítélet célja; Ki lesz a bíró az utolsó ítéletnél?; Hogyan jön el az isteni Bíró?; Krisztus megjelenésének hatása; Az utolsó ítélet módja; Az irgalmasság cselekedetei; Az ítélet kihirdetése; Az ítélet végrehajtása

VI. rész. A pokol
A pokol fogalma; A Szentírás szava; Az Úr Jézus a pokolról; A történelem hite; A pokol ésszerűsége; Hol van a pokol?; Kik jutnak a pokolba?; „Egyetlen halálos bűn”; A kereszteletlen gyermekek sorsa; Milyen a pokol?; „Távozzatok tőlem!”; A tűz; A pokol sötétsége és férge; „Sírás és fogak csikorgatasa”; „A társaság”; A pokol örök volta; Isten szava; Isten végtelen fölsége és bölcsessége; Még más okok is; Lasciate ogni speranza; Mit szólnak a látomások a pokolról?; A büntetések különbözők; Egy ellenvetés; „Biztatás a bűnre?”; Más ellenvetés; Újabb ellenvetések; Kik tagadják a poklot?; A pokol Isten kegyelme, ajándéka és téteménye; Rövid kis elmélkedés

VII. rész. A tisztítóhely
Mi a tisztítóhely?; Még neves protestánsok is; A zsidók hite a Szentírás szerint; A tisztítóhely az újszövetségi Szentírásban; Az Egyház hite s gyakorlata; Hol van a tisztítóhely?; Kik jutnak a tisztítóhelyre?; Miben áll a „tisztulás” a tisztítóhelyen?; Segíthetünk rajtuk!; A tisztítóhely kegy!

VIII. rész. A mennyország
Mi a mennyország?; Isten boldogító látása; Istenhez hasonlóvá leszünk!; Hol van a mennyország?; Az élet; Országunk!; Mennyei otthonunk; Dicsőség és öröm; A tudás; Béke és biztonság; Mennyei fény és világosság; A szépség; Gyönyör; A viszontlátás; A társaság; Bűntelenség; Mennyei kárpótlás; Amit a kezünkből következtethetünk; A valóság; Mentesség; A boldogság különböző foka; Különleges jutalmak; Két kérdés; Örökké tart!; Egy ostoba kérdés; Az üdvözültek segítsége; Kik jutnak a mennyországba?; És a másvallásúak?; Hányan üdvözülnek?; Egy tévedés kikerülése; A mennyország földi vetülete; A célok célja!


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1945 | Oldalszám: 303 | Méret: 19x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |