Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tóth Mike: Az angyalok

Az angyalokat a Szentírás sok helyütt említi. Egyszer Isten igazságos ítéletét hajtják végre, másszor az ártatlanokat védik, majd az embereket vezérlik, intik, vagy vigasztalják. Gyakran különböző nevek alatt fordulnak elő, de kétségtelen, hogy mindig azon égi szellemekről van szó, kiket mi angyaloknak szoktunk nevezni.

Krisztus az őrangyalok létezését a leghatározottabban jelentette ki: „Vigyázzatok, hogy meg ne vessetek egyet a kisdedek közül; mert mondom nektek, hogy ezek angyalai mennyekben mindenkor látják Atyám orcáját, ki mennyekben vagyon” (Mt 18,10) Az Egyház legnagyobb tudósai is többször tanúskodnak az angyalokról, mint például Szent Ambrus, aki ezt mondja: „Folyamodnunk kell az angyalokhoz, kik oltalmazóinkul adattak”.

A hittudósok abban a meggyőződésben vannak, hogy minden embernek van őrangyala. Isten ugyanis azt akarja, hogy mindenki az igazság ismeretére jusson és üdvözüljön, s azért a maga részéről mindent megtesz, mi az embernek e célra szükséges, vagy hasznos. Ez oknál fogva „angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban”, (Zsolt 10,90). E gondolatnál fölkiált Szent Jeromos: „Mily fönséges a lélek méltósága, minthogy minden ember születésének pillanatától védelmezőül szent angyalt nyer”.

A szent őrangyalok folytonosan szorgoskodnak a gondjaikra bízott ember körül: védelmezik, oltalmazzák és üdvösségének elnyerésében mindenképpen szolgálatára vannak, miként Origeneszis mondja: „Az őrangyalok segítenek bennünket azon törekvésben, melyet arra fordítunk, hogy a mennyekbe jussunk”.

A könyv bemutatja az őrangyaloknak szorgoskodását az emberek körül az alábbi fejezetek szerint:

Az angyalok gyöngéd szeretettel védik az ártatlanságot
Az angyalok eltávolítják tőlünk a test és a lélek veszedelmeit.
Isten angyalai utainkon kísérnek.
Az őrzőangyalok visszatartanak bennünket a rossztól s erősítik szívünket a kísértések alkalmánál.
Az őrangyal bátorít bennünket az erényre és a tökéletességre.
Az angyalok örülnek bűnbánatunk fölött.
Az angyalok érettünk Istennél imádkoznak és neki imáinkat és jó cselekedeteinket bemutatják.
Isten angyalai segítségünkre vannak halálunk óráján és lelkünket a mennyei örömökbe viszik.
Hálánk az őrangyalok iránt


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1925 | Oldalszám: 39, [1] | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |