Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szunyogh Xavér Ferenc: Szent Pál cselekedetei (Krisztus szikrája) – II. rész

A könyv elmélkedéseket és szentbeszédvázlatokat nyújt az Apostolok Cselekedeteinek második részéről. A szerzőnek a Szentírást az élet számára magyarázó sorozatának harmadik kötete ez a munka (annak is a II. része). Egyúttal folytatása a „Szent Péter, Krisztus sziklája” címen megjelent kötetének és befejezője az Apostolok Cselekedetének.

A szező több zárt lelkigyakorlaton prédikálta az itt található gondolatokat, ezekből nőtt ki ez a publikáció. A könyv felépítése:

Hetedik fejezet. Szent Pál Krisztusért fogoly
55. Útban a bilincsek felé
56. Végzetes tanács
57. Szent Pált elfogják
58. Mint szikla a tengerben
59. A védekezőből támadó
60. Összeesküvés Szent Pál ellen
61. A hatalom oltalmában
62. Hamis vád alatt
63. Nyíltan és egyenesen
64. A krisztusiak és a világ
65. A fogság két drága gyümölcse
66. „Caesarem appello!”
67. Hitvallás a király előtt
68. Az eredmény

Nyolcadik fejezet. Szent Pált negyedik útjára viszik
69. A nagy út kezdete
70. Bátran a viharban is
71. Remélni a remény ellenére is
72. A gyakorlati krisztusi „caritas”
73. Szent Pál triumfusa
74. Bilincsek közt is apostol

Kilencedik fejezet. Szent Pál lelke
75. Az Apostolok Cselekedetének befejezése
76. A Megváltás műve (Levél Efezusba)
77. A Megváltó személye (Levél Kolosszeába)
78. Cor Pauli cor Jesu (Levél Filippibe)
79. Az égi liturgia isteni bemutatója (Levél a zsidókból lett krisztusiakhoz)
80. A Jó Pásztor Szíve (Levél Filomenhoz)
81. A szeretet utasításai (Az első levél Timoteushoz)
82. Lelki fiának a szerető atya (Levél Titushoz)
83. Az Apostol végrendelete (Második levél Timoteushoz)

Befejezés
84. Szent Pál a hagyományban
85. Szent Pál a történelem ítélőszéke előtt
86. Szent Péter és Pál a liturgiában

Függelék. Szentbeszédek az Apostolok Cselekedeteiről
A) Első sorozat. Az apostolok cselekedetei
1. Szent várakozás; 2. A pünkösdi Lélek Jeruzsálem fölött; 3. A vértanúk vére a szebb jövő vetése; 4. Az első testvérek a pogány világból; 5. Az üldözőből az evangélium hirdetője; 6. Jézus Krisztus fáradhatatlan hírnöke; 7. Szent Pálra várnak a bilincsek; 8. Krisztusért fogoly
B) Második sorozat. Az apostolok beszédei
9. Szent Péter pünkösdi beszéde; 10. Szent Péter beszéde a sánta meggyógyítása után; 11. A közösség imája; 12. Szent István beszéde a zsidókhoz; 13. Szent Péter beszéde Kornélius házában a pogányok előtt; 14. Szent Pál prédikációja Antiochában a zsidók előtt; 15. Szent Pál beszéde az areopagon a pogányok előtt; 16. Szent Pál búcsúbeszéde Miletosban
C) Harmadik sorozat. A Szentlélek evangéliuma
17. A Szentlélek természete; 18. A Szentlélek és az Egyház; 19. A Szentlélek és az emberi lélek
D) Negyedik sorozat. Az apostolok iskolája
20. Az apostolság hordozói; 21. Az apostolság tartalma; 22. Az apostolság követelményei; 23. Az apostolság akadályai; 24. Laikus apostolság; 25. Apostoli felelősség
E) Egyes beszédek
26. A vallásos férfi; 27. Asszonyok az Apostolok Cselekedeteiben; 28. Mint imádkozott az ősegyház?
F) Különböző beszédekre vázlatok
29. Alázatosság; 30. Angyalok; 31. Atyaisten; 32. Bérmálás; 33. Bűn; 34. Karizmák; 35. Csoda; 36. Egyház; 37. Eucharisztia; 38. Evangélium; 39. Feltámadás; 40. Gondviselés; 41–46. Hit; 47–49. Hitetlenség; 50. Isten; 51–53. Jézus; 54. Kegyelem; 55. Kereszténység; 56. Keresztség; 57. Kereszt teológiája; 58. Krisztus; 59. Krisztusiak; 60. Kyrios; 61. Megigazulás (Igazulttá tevés és igazulttá levés); 62. Misztikus Krisztus (Krisztus misztikus teste); 63. Nyelvek adománya (Glossolalia); 64. Öröm; 65. Őskatekézis; 66. Parrhesia; 67. Presbiter; 68. Primátus; 69. Próféta; 70. Püspökök; 71. Szentírás; 72. Szentek; 73. Szenvedés; 74. Tanító, tanítvány és testvér; 75. Üldözések; 76. Vagyonközösség


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 203 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |