Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szücs Imre: Heten voltunk

A könyv előszava: „Hittanári tapasztalatunk bizonyítja, hogy 14-15 éves korig annyira lelkesíti az ifjúság jelentékeny részét Isten szent ügyének buzgalma, hogy nagyrésze mint pap szeretné szolgálni Isten országát egész életében. Hová lesznek ezek a hivatások? – kérdezzük, különösen most, a szomorú konkurzusok idején. Erre akar választ adni ez a kis munka; mégpedig novellisztikus formában. Ha ugyanis azt a címet adnák neki: A papi hivatás vagy hasonlót, kevés diák olvasná el. Így meg sokan magukra ismernek a szereplőkben.

Kerete: annak a hét ifjúnak típusára, kik az evangéliumban szerepelnek (Szent János apostol; a gazdag ifjú; a naimi ifjú; akit az Úr példaképül állított tanítványai elé; aki a kenyeret és halakat hozta a csodálatos kenyérszaporításhoz; aki az Úr elfogatásakor elfutott; akik Hozsannát énekeltek jeruzsálemi bevonulásakor) - hét diák története, kiket kiskorukban hív az Úr munkásoknak szőlőjébe, de azok nagyrésze később - letérve Isten útjairól - visszautasítja a meghívást. Hogyan teljesedik be rajtuk, hogy „azok közül egy sem fogja megízlelni lakomámat”. Mi lesz e szerencsétlenek sorsa? Erre mutat rá ez az írás, nagyrészt a való életből, a szerző tapasztalataiból merített esetek és sorsok alapján. Velük szemben mind erősebb színekben domborodik ki azok boldog békessége, kik követték az Úr hívó szavát.”

Egy bírálat: Hét kis diák fogadalmat tesz, hogy életüket egészen Isten szolgálatára szentelik. Róluk szól a könyv és a szerző végigkíséri valamennyi sorsát, akik közül csak ketten őrizték meg a hivatás kegyelmét és jutottak el az oltárhoz. Élvezetes és lelki hatást kiváltó történet. Különösen a különböző típusokat bemutató szereplők jellemzésében található sok élettapasztalat és reális megfigyelés. A szerző sötét és éles vonásokkal is jellemez, de éppen ezért és különösen történetének drámai fordulatai miatt bizonyára annál nagyobb érdeklődéssel fogják olvasni a fiatalok, és a könyv olvasása nyomán megbecsülni Isten nagy kegyelmét, a papi vagy szerzetesi hivatást. (Péterffy Gedeon)

A könyv fejezetei:

„A hetek tanácsa”
„A könnyek gyermeke”
Az első dér
Pubi a lejtőn
„Ballag már a vén diák…”
Villámcsapás a derült égből
„Sohse halunk meg!”
„Visszaadá őt anyjának”
„Kit erre, kit arra kergetnek a szelek.”
Vivos voco … mortuos plango
„Könnyebb a tevének…”
Pásztor és béres
Ahasvérus
A lélek-generális
Maran Atha!

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k691.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 116 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |