Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szokások kézikönyve a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes-Társulatában

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek „Szabálykönyv”-e mellett a „Szokások Kézikönyvé”-nek az a célja, hogy megmutassa, miként kell a Szabályokat megtartani; továbbá, hogy megerősítse a szerzetescsalád tagjai között az egységet és összetartozóságot, fejlessze az engedelmesség szellemét, előmozdítsa a rendet s az egész Társulat virágzását.

A könyvben leírt és megkövetelt szokások:

I. rész. A Szerzetes-Társulat tagjainak életmódja
1. Aspiránsok
2. Jelöltnők
3. Újoncnők
4. Ideiglenes fogadalmas nővérek
5. A tökéletességre való törekvés és a Szerzetes-Társulat sajátos erényei (Jézus eucharisztikus Szívének különös tisztelete és követése; Miasszonyunk követése; A szent szegénység kiválóbb szeretete; Szívjóság a nevelésben; Egység a szerzetes-testvéri szeretetben; Apostoli engedelmesség; Egyházias szellem a nevelésben; Élőhitből fakadó imaélet)
6. Szentgyónás és szentáldozás
7. A szentáldozás felajánlása
8. Egyéb ájtatossági gyakorlatok (Reggeli imádság és elmélkedés; Szűz Mária zsolozsmája; Az Oltáriszentség és Jézus szentséges Szívének tisztelete; Lelkiismeretvizsgálás és esti imádság; Urunk, Szűz Mária és Védőszentjeink ünnepeinek megülése és rendkívüli könyörgések; Havi lelki-megújulás és évi lelkigyakorlatok; Viselkedés a templomban és imádságnál)
9. A Boldogságos Szűz Mária tisztelete
10. A Szerzetes-Társulat sajátos ünnepei (Jézus Szentséges Nevének ünnepe; Fourier Szent Péter ünnepe; Szent Ágoston püspök ünnepe; Szent Teréz ünnepe; Beöltözés és fogadalomtétel; Az ideiglenes és örökös fogadalmak letétele; Fogadalmi jubileum)
11. Lelkiolvasás – Könyvtár és könyvtáros
12. Az ifjúság nevelése és oktatása
13. Nevelőintézetek és felügyelőnőik
14. Árvaházak és árvanevelők
15. Házifoglalkozások
16. Kötelességek az elöljárók iránt
17. Kötelességek a szerzetes-nővérek iránt
18. Szerénység és műveltség
19. Bűnbánati cselekmények és fegyelmi büntetések
20. Ruházkodás
21. Lakás
22. Táplálkozás – Szakácsnő és ebédlőgondozó
23. Üdülés
24. Házi- és napirend
25. Betegek és előhaladott korú nővérek
26. Segédeszközök a klauzura tökéletes megőrzésére
26. Óvó rendelkezések a szent szegénység szellemének fönntartására


II. rész. A Szerzetes-Társulat és a házak kormányzata
1. Az Általános Káptalan és a választások
2. Házfőnöknő
3. A házfőnöknő tanácsosnői
4. Házgondnoknő
5. A házak hivatalos látogatása
6. A nővérek közreműködése a Szerzetes-Társulat jó szellemének és fegyelmének fönntartásában


Fűggelék
1. Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes-Társulatának címere
2. A beöltözés és fogadalomtétel szertartásai
3. Az Általános Káptalan előkészítésének és lefolyásának rendje


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1933 | Oldalszám: 175 | Méret: 16x11 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Miasszonyunk Iskolanővéreinek Kalocsai Szerzetes-Társulata | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 4 MB |