Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szívós Donát: Szülök, tanárok négyszemközt

Még mindig igen rosszul ismerjük gyermekeinket. A legerősebben lehorgonyzott illúzióknak egyike egy családapánál vagy családanyánál az, hogy senki sem ismeri náluknál jobban gyermekeik eszét és szívét. Mennyire elámulnak a szülők, mikor megmutatják nekik, hogy fiaiknak és leányaiknak a lénye gyakran teljesen eltér attól, amilyennek ők képzelik maguknak; hogy a gyermek gondolatának és tevékenységének gyakran jelentős része kikerüli figyelmüket; hogy a gyermeknek, akit tökéletesnek tartunk, a legnagyobb mérvben olyan fogyatkozása, olyan szokása van, melyet ők teljesen figyelmen kívül hagytak. A gyermek bonyolult és titokzatos lény: sok szög alatt kell látni őt, hogy teljesen megértsük őt.

Hogy a szülő igazán nevelhessen, ahhoz lélekismeret, nevelői egyéniség, szuggesztivitás és felelősségtudat kell. Ebben akar segítségére lenni a szülőknek ez a könyv. Konkrét, sokszor pedagógiai novella formájában feldolgozott esetekkel, tudományoskodó nagyképűség nélkül, de sok tapasztalaton alapuló, gyakorlati pszichológiai alapozottsággal siet a szülő segítségére, hogy az általánosból (a típusból) kiindulva kezelni tudja gyermekének igazán csak egyéni esetét.

A könyv mikroszkóp alá tett, élesen beállított képeivel felkelti a szülők felelősségérzetét gyermekeik iránt, – és néhány nehéz esetben útmutatást ad a segítéshez… Isten helyettesei a szülők… Ó, hány szülő érti azt meg, milyen nagy méltóság ez?! És hány szülő gondol arra, hogy a méltósággal együtt vállalnia kell a méltósággal járó terheket is?!

Boldog szülő, aki vállalta a gyermekneveléssel járó felelősséget, és akiknek a gyermekei az igazság útján járnak … Az Isten lesz a jutalmuk minden gondjukért és fáradságukért … De jaj annak a szülőnek, akinek a gyermeke az ő hibája folytán elhibázza az életét, mert nemcsak a gyermeke elhibázott élete és boldogtalansága fogja gyötörni, hanem az Isten is borzalmas büntetéssel fogja sújtani hanyagságáért már itt a földön, de még inkább – odaát, az örökkévalóságban.

A könyv fejezetei:

Bevezetés: Szülőknek a gyermek érdekében
1. Üvegkalitkában
2. Anyai szeretet tilos!
3. Önállóságot ölő szeretet
4. Kemény dió: a dacos gyermek
5. „Gyűlölöm a szüleimet!”
6. A „jól szituált” gyermek vallásosságának veszélyei
7. „Majd én letöröm a szarvaidat!”
8. Szülői nagymondások
9. „Nem nevelem prűddé a gyermekem!”
10. Lehet-e a szülő nagyfiának a bizalmasa?
11. Tekintélybálvány
12. A modern kor követelményeinek áldozata: a gyermek
13. Ambíciózus szülő – doppingolt gyerek
14. Álhumanizmus a nevelésben
15. A brutalitás nem nevelési eszköz
16. A nagymama mint villámhárító
17. Amikor a szülő hazudik a gyermek helyett
18. Haragtartó tanár – haragtartó szülő
19. Amikor a szülők destruálnak
20. Jogos-e a szülői elfogultság?
21. Lekötelezett tanár – számító szülő
22. Elvált szülők gyermeke
23. Mindent vagy semmit a gyereknek?
24. Diákszerelem és a szülők
25. Zsebpénz vagy semmi?!
26. Életstandardon felül
27. A zsúrral nevelő szülő
28. „Az én fiam nem lehet pap!”
29. Gyerek – politika – szülő
30. Férfias vonás
31. „Nem lehetek detektívje a gyermekemnek!”


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 408 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |