Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szívós Donát: Magyar vagyok!

A bencés Szívós Donát (1898–1973) papi és tanári működését rendkívüli aktualitás-érzéke jellemzi. Nem az elmélkedő szerzetesek közül való: olyan, mint Szent Benedek fiai Európa hajnalán, – két kézre fogva az ekét felszántja a kemény, ellenséges talajt. A hasonlatot kiszélesítve: Isten szántóföldjének munkása és a kor szántóföldjének, meg akarja munkálni, jó magot akar vetni belé, – örök magot a változó talajba. Ismeri diákjait, a kinyíló diákszíveket, s ezek a diákok bent élnek, – sokkal jobban mint a többi korok diákjai, – a mában. Tele vannak érdeklődéssel, és ugyanakkor tanácstalansággal. Száz és száz divatos elv kéri pártfogásukat, rokonszenvüket, nem tudnak állást foglalni, s mivel fiatalok és lelkesek, könnyen hajlanak az időszerű álarcban megjelenő rossz felé.

Szívós Donát nevelői munkájának legnagyobb értéke tehát az, hogy megmagyarázza diákjainak, mi az igazi időszerűség, mik azok az elvek, melyeket el lehet és el kell fogadnia, megmutatja, hogyan álljanak szembe korunk problémájával. Közvetlenségének Tóth Tihamér volt a példaképe, – s Szívós Donát még kiszélesítette Tóth Tihamér módszerét azzal, hogy még mélyebben megy az aktualitásba, még jobban meg tudja ragadni diákjainak lelkét.

Ennek a páratlan időszerűség-érzésnek példája ez a könyve, mely a „Magyar vagyok!” felkiáltásnak adja helyes, keményen gerinces, szívből és vérből magyar, s ugyanakkor apostolian katolikus magyarázatát. Felelős felhívásnak engedelmeskedett, amikor könyvében választ ad a helyes, az igazi magyarság kérdéseire. Előszavában idézi Szinyei-Merse Jenő szavait a nemzet nevelőihez: „Tervszerűen erősítenünk, támogatnunk kell a nemzet lelkét. Különb és öntudatosabb magyarokat kell nevelnünk, ha nem akarunk elveszni a viharban”. Erre az intő szózatra válaszol azután Szívós Donát. „Hitvallásnak készült ez a könyv” – mondja, s fejtegetéseiben érezzük is a hitvallás forróságát. Könyvét a következőképpen tagolja, – a saját szavait idézve – „1. Lássák meg (diákjaim) a magyar értékeket és legyenek mindig boldogok és büszkék, hogy az Isten magyarnak teremtette őket, 2. De megmutatom nekik azokat a veszélyeket is, melyek veszélyeztethetik a magyar öntudatot és a magyarságot. Ezeket a nehézségeket azonban egy magyar nevelő féltő szeretetével világítom meg – és ezért –, hogy minden magyar fiatalban fölkeltsem a magyarságért való egyéni felelősség tudatát és felkészítsem őket a magyar értékekért vállalandó harcra, 3. A könyv harmadik részében a mostani országépítő fiatalságnak szeretném megfogni a kezét, hogy igazi, öntudatosan magyar jövőépítésre tanítsam”.

Szívós Donátnak sikerült megvalósítani célkitűzéseit. Mégpedig a nehezebb módon: nem frázisokkal, hanem világos példákkal, nem szóözönnel, hanem közvetlenséggel. Könyvében élvezetes író, kitűnő nevelő szól az olvasóhoz.

A könyv tartalma:

I. rész. Magyar értékek kincsesháza
Magyar hivatástudat
Ismered-e a magyar történelmet?
Kell-e szégyenlenünk ázsiai eredetünket?
Magyar értékek (Akik még élnek; Hősi halottaink; Magyar szentek)
Magyaros külsőségek
Magyaros szórakozás
Bugaci kanásznóta, – vagy „sláger”?!
Igazi hazaszeretet
Európa adóssága
Ne bántsd a magyart!
Magyar propagandát!

II. rész. Veszélyeket rejtő magyar problémák
„Egységben az erő!”
„Katolikus” magyar – „protestáns” magyar
Fajmagyar – vagy szentistváni magyar?
Idegen név – magyar szív
„Fajidegen” intelligencia
Történelemóra a tábortűz mellett
Örök ellenzéki
Ne bámuld az idegent!
Parasztimádat – műparasztok
Őrségváltás – új honfoglalás
Délibábkergetők
„Osztálynélküli” magyarság?
„Magyarnak a magyar földet!”
Pártok előszobájában

III. rész. Készülődés az országépítésre
Az új Európa zászlóhordozói
Reformnemzedék
Íróasztal vagy vállalkozószellem
A 20 milliós magyarság felé
Vezérutánpótlást!
A spanyol példa
Deresszakállú ifjúsági vezérek
Magyar Werner Mölders-eket!


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1943 | Oldalszám: 326 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |