Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Evezz a mélyre!… Clairvauxi Szent Bernát műveiből elmélkedési anyag

Az Evezz a mélyre! kis elmélkedési könyv mindazoknak készült, kik a lélek mélységeit keresik. Golenszky Kandid ciszterci atya gyűjtésében és fordításában tartalmaz gondolatokat Clairvauxi Szent Bernáttól két nyelven, latinul és magyarul. A két oldalt egymás mellé téve kell olvasni a könyvet. Clairvauxi Szent Bernát (1091–1153) egyháztanító, a Ciszterci Rend legnagyobb szentje. Élő, eleven hit jellemzi azt a korszakot, mely Szent Bernátot adta a világnak. Ennek a századnak jellemzője a kolostor s a világtól való menekülés. A hit többé már nemcsak örökség, hanem a lélekhez nőtt életforma lesz. Valóban az Isten arca ragyog vissza, az Isten lehelete érezhető e megszentelt kor életén.

Szent Bernát a lelki élet számára egészen új irányt jelöl azáltal, hogy az elvont istenfogalom helyébe a „Verbum Incarnatum”-ot, a köztünk élő, életsorsunkkal közösséget vállaló, a szegény, az engedelmes, az alázatos Krisztust állítja. „A szív bőségéből szól a száj” – mondja a Szentírás. Szent Bernát lelke e szerint a kicsordulásig el lehetett telve alázatossággal, hiszen írásai között egyetlen levelet sem találhatunk, melyet nem ez a gondolat szőne át. Élete nem volt más, mint tanainak valóraváltása, vagy helyesebben minden tanítása gazdag élettapasztalat, életművészet eredménye.

Amikor imádkozunk, a jó Istennel beszélünk. Valóban minden imádság a lélek Istenhez való emelkedése kell hogy legyen. Természetes, hogy ennek az alapigazságnak érvényesülnie kell az elmélkedő imádságban is, mely imádságunkban nem ragaszkodunk kötött formákhoz, gondolatainkat nem tűzzük határozott szavakhoz. Az elmélkedő imádságnak, mely a lélek legmélyén megy végbe, egyik, talán legegyszerűbb és éppen ezért legkönnyebb módjához nyújt segítséget a Szent Bernát kimeríthetetlenül gazdag lelkéből e kis könyvbe foglalt mélységesen szép gondolatok. Olvasásuk közben, ha valahol, hát itt meg ne feledkezzünk az aranyszabályról: non multa, sed multum, ne sokat, de alaposan! Egy-egy mondat elolvasása után álljunk meg kissé, gondolkozzunk el az olvasottak tartalmáról. Vegyük észre a gondolatok mögött megbújó igazságok szépségét, de gyakorlati jelentőségét is: mennyire hasznosak és üdvösek az Evangélium alapján álló, természetfölötti hitből táplálkozó, gyakorlati keresztény élethez. Azután vigyük át saját életünkre ezeket az igazságokat, vizsgáljuk meg komolyan lelkiismeretünket, hogyan állunk ebben vagy abban a tekintetben, mi a tennivalónk.

A válogatás témái:

Elmélkedés
Isten szeretete irántunk
A lélek értéke
Az emberi hálátlanság
A kísértések
A kísértés hasznunkra is lehet
Istentől távol
Istenhez fordulásunk útja: az igazi bánat
Tiszta lelkiismeret
Isten irgalmas
Isten igazságos
Mivel tartozom én az Istennek?
Első tartozásom: a hála
Tartozom erős hittel
Tartozom bizakodó reménnyel
Tartozom odaadó szeretettel
Isten iránti szeretetem fejlődése
Felebaráti szeretet – békességszeretet
Igazi barátság
Erényes élet: szegénység szeretete
Erényes élet: tisztaság
Erényes élet: engedelmesség
Erényes élet: alázatosság
Legbiztosabb út az alázatosságra: az őszinte önismeret
Az alázatosság fajai
Az alázatosság ikertestvére: a szerénység
Az alázatosság ellentéte: a felfuvalkodottság
A gőgös ember lelkisége
Az alázatosság legnagyobb veszedelme: a vétkes önakarat
Az alázatosság nagy értéke
Az alázatosság útján nem járunk egyedül
Ideigtartó – örök
Megpróbáltatások
Szeretettel, szenvedéssel
Állhatatosság
Imádság
Fegyelmezett lélek
Hallgatni tudás
Az idő helyes felhasználása
Életprogram
A tökéletességre való állandó törekvés
Mária kezén Jézushoz
Krisztuséi vagyunk
Kísérjük a szentmisét Szent Bernát szavaival


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 206 | Méret: 15x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar, latin | Fájl méret: 3 MB |