Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szabó Vilma: Az Édesanya

A szerző J. Berthier M. S. La mére selon le Coeur de Dieu c. nagysikerű és kiváló munkáját dolgozta át magyarra nagyon ügyesen és gyakorlati érzékkel szem előtt tartva azokat a szükségleteket, amelyeket a magyar irodalom és olvasóközönség megkíván. Az édesanyai szeretet apoteozisa ez a könyv sok költészettel és értékes teológiai gondolattal. Egyben valóságos vademecuma a keresztény édesanyának, amelyben a családi élet valamennyi kötelességének teljesítéséhez eligazítást és felemelő gondolatokat találhat. Fiatal édesanyáknak, házasulandó leányoknak igen értékes és tartalmas ez a szépen és főleg népszerűen megírt könyv. (Péterffy Gedeon)

A könyv fejezetei:

Az édesanya (I. Az anyai szeretet; II. A kedvencek)

A test ápolása (I. Gondoskodás a gyermek testi egészségéről; II. A kisgyermek táplálása; III. Az étkezés; IV. Életpályák; V. A takarékosság)

Gondoskodás a lélekről (I. A buzgóság; II. A keresztség; III. A nevelés fontosságáról; IV. Az anya nagy műve; V. Az apa közreműködése a gyermek nevelésénél; VI. A dajkák és nevelőnők; VII. A házitanító; VIII. A nevelőintézetek; IX. Meddig tartson a nevelés)

Az oktatásról (I. A gyermek szellemi nevelése; II. Szabadidő, pihenés; III. A jutalmazás; IV. A vallásos nevelés fontossága; V. Mit kell tudnia a gyermeknek a hittanból; VI. A hitoktatás; VII. Korán neveljük a gyermeket az erény gyakorlására; VIII. Az Úr félelméről; IX. Irtózás a halálos bűntől; X. Az Isten szeretetéről; XI. Az Úr Jézus szeretetéről; XII. A világias szellem; XIII. A szent tisztaságról; XIV. A munka szeretetéről; XV. Lemondás a földi javakról; XVI. A tekintélytisztelet; XVII. A szülők iránti tisztelet és engedelmesség; XVIII. A jóságról; XIX. A hiú dicsőségvágyról és más hibáról; XX. Ájtatossági gyakorlatok; XXI. Neveljük a gyermeket imaéletre; XXII. Jámbor gyakorlatok, melyek imádságos életre nevelik a gyermeket; XXIII. A Szent Szűz tiszteletéről; XXIV. A gyermekek gyónásáról; XXV. A gyermekek szentáldozásáról)

Az éberségről (I. Fontossága; II. Mire vigyázzon az anya?; III. A rossz társaságról; IV. További veszélyek; V. A mozi – a színház – a kávéház; VI. A rossz olvasmányokról; VII. A különböző hivatásokról)

Fegyelmezés (I. Szükségessége; II. Szelíden javítsuk a gyermeket)

A jó példa (Fontossága)

Az imádságról (I. Fontossága; II. Közös ima a családokban; III. Az elmélkedésről; IV. Az elmélkedés módja; V. Isten jelenlétéről; VI. A lelki olvasmányról; VII. Cselekedeteink megszenteléséről)

Jézus szentséges szíve tisztelete és áldásai

Néhány szó a sokgyermekes családokról

Példaképek

Néhány vigasztaló gondolat

A keresztény édesanya életrendje

A keresztény anya kötelességei férje és alkalmazottai iránt (I. Az anya kötelességei hitvese iránt; II. A férj lelkének megmentéséről)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 217 | Méret: 20x14 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |