Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Schmiedt Béla: Isten atlétái

Isten pátriárkák és próféták által közölte (égi) üzeneteit és kinyilatkoztatásait. Később pedig egyszülött Fiával választatott ki olyan férfiakat, akikre rábízta terveit és titkait, sőt a mennyország kulcsát is … A papság nem feledkezett meg történelmi szerepéről. Imádkozva járt-kelt keresztények és pogányok, szentek és bűnösök között. S bár nemzedékek tűntek el és nemzedékek jöttek, a vándorló tömegek között mindig ott állott a mocsoktalan homlokú férfiú, aki égre néző szemmel tanított és imádkozott.

Ruhája, mondanivalója más volt, mint a mindennapi élet formája és tartalma. Ez a különbség titokzatossá tette. A könyv félrehúzza a szentély függönyét, s megmutatja a papi szívet és a papi lelket, az igaz papság tükrét tartva eléjük. Feltárja a papi hivatás célkitűzéseit, a pap belső életét s működésének lelki eredőit, ami annál érdekesebb, mert ezt a belső, titokzatos világot a közönség nem ismeri.

A könyv minden oldaláról és minden betűjéből az örömteljes papi élet himnusza zeng, ihletett tollal festi-rajzolja a krisztusi elhivatottság fönséges feladatait, az Úr Jézus Szívének legfőbb gondját veszi pártfogásába: felgyújtani minél több magyar fiú lelkében a papi hivatás szent tüzet. Ilyen színesen, melegen, eredeti módon magyar nyelven még nem írtak a papi hivatás fönségéről. A könyv modern, eleven, a mai ifjúságot, emberiséget és világot nézi, s így akarja megalapozni a holnapot. Tele van frappáns fordulatokkal, új történetekkel, találó hasonlatokkal, néha szinte bizarrnak tetsző, de az egészbe megnyugtatóan egybeolvadó eredetiséggel. Csupa szín, fény, öröm, lelkesedés minden sora, mindig mélységes, orthodox veretű tartalommal.

A papi hivatás nyolc fejezetének írásai: I. Graal-lovagok (A félsarkantyú és az üvegkehely; Szükség van rád!; Valamit be kell teljesítened…; A hit és vér szolgálatában; A kaptafától a lélekig; „Hossz” a lélek-tőzsdén!; Hányan is vagyunk?; Európa háza tája rendetlen!; Nagy munka vár reánk!; Mondd, mitévő leszel?; Kövess engem!; A Nagy Hívó!; És szeretni kell a tudományt!; Füsttelen napok; Sok út vezet – Rómába!; Szökés a vár tornyából; Per angusta ad augusta!; Csapj fel, Öcsém!…; Térdre Beppi!)

II. Hét kövér esztendő (Az Angyalvárban; Emlékeid gyémántja; Fordítsd ki a nyeregzsákot!; Az első reverenda; Prohászka csókja; Örömeid tanúja; A „sötétség lovagjai”; Min rágódnak a darazsak?; „Ecclesia praecedit!”; Ora et labora!; Az oratórium; Könyvek között; Favete linguis!; Nevető Bölcsek Körében; A mosoly országa; Ismerted Ottokár püspököt?)

III. Pertu a Mesterrel; Szilveszterek szilvesztere; Vihar a szentelés előtt…; „Sokat bízok rád…”; Pertu a Mesterrel; Suscipe Sancte Pater!; A búcsúkihallgatás; A szemek tüzében; Hagyjuk hát a citerát!; Mi fér a bélyeg hátára?; Válasz Hugónak; Soliloquia; Ezrek reménysége…)

IV. Exodus (Hosanna Filio David; Ünnepi köszöntés; Vércseppek a keresztúton; Állomásról állomásra; A káplánszobában; A harcok tüzében; A láthatatlan sugarak; Ezüstfütty a nádasban; Lélekkel a lélekért; Trubadúr, vagy zsonglőr?; A Mester tetszésére; Isten után a pap minden!; Papok napja; Mória hegyének áldozatai; Qui perseveraverit…)

V. Ezüstmise (Mi az ezüstmise?; A plébánián; Ottokár püspök pipacsa; Pontifices; Habent sua fata – sacerdotes; Menetrendkönyv szeretnék lenni…; Bobadilla prédikációja; Koromfogókészülék; Halló! Divatrovatvezető!; Küzdelem a végrendelet körül; Élet-osztók; Creatori creatura)

VI. Aranymise; Aranyszámok; Krisztus ezüstfenyői; Az első népvezér nyomában; A falu atyja; Munkásfalva… imádságfalva…; Nem sikerül minden!; Mi a kifogásod?; Ne kívánd a lelkipásztortól!; Jézust keresztre feszítik; „Messze volt idáig”; Pensione donatus est…)

VII. Apostol bácsi üzenetei; Apostol bácsi; Az öregek szerepe; A fenyőmag álma; Non veni ministrari…; Punctum saliens; A lélek virága; A mezei liliom; A Világ tapsa nem számít!; Ut simus sancti, casti sacerdotes…; Rácson innen, rácson túl…; Timóteusz elköszön)

VIII. Exitus; Pislog a lámpa…; Öregség … betegség; Mi teszi könnyűvé a meghalást?; Utolsó látomás; Semmi nem követ bennünket; Élet-esti meditáció; A legenda elhallgat; Hol sírjaik domborulnak…; Az ismeretlen pap sírja)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1938 | Oldalszám: 242 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Szerző kiadása | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |