Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Sándor Dénes: A katolikus cserkész imái

A cserkészmozgalom - bár az egész világ ifjúságát megragadja, s e tekintetben nemzetközi jellegű — nem akadályozza értékes nemzeti sajátosságok kifejlődését sem. A nagy arányokban nekilendülő magyar cserkészmozgalomnak ily speciális értéke a cserkészmunkának mély vallásos szellemmel való átitatása. Nem hiába kimondottan vallásos egyesületek alakították a legelső magyar csapatokat: a meleg, eleven vallásos élet pedagógiai értékelését a magyar mozgalomban világosabban is látjuk, mint a külföldiben.
Ezt a vallásos cserkészéletet segíti elő ez a füzet is. Imádságai nem íróasztal mellett készültek. Végigélt és végigimádkozott cserkésztáborok szelleme jár a sorok mögött, s az imák szövege mögül elő-előtör a nógrádverőcei erdők friss fuvalma, a nőténcsi illatos rétek lehelete, a parádi hegyek hajnali sóhajtása. Ezek az imák segítik a cserkészeket abban, hogy minél közelebb jussanak a magyar cserkészideálhoz (Tóth Tihamér előszavából).
A füzet két nagy részre oszlik:
Tábori imák (Táborozás előtt; Tábori szentmisére; Gyónási ima; Ima a szentáldozás előtt; Áldozás után; Ima a természet Alkotójához; Reggeli ima; Esti ima; Éjjeliőr imája; Ima a táborozás végén; Csapat- vagy őrsi gyűlés előtti ima; Gyűlés utáni ima; Ima a parancsnokért; Ima cserkésztestvéreinkért).
Elmélkedő imák a cserkésztörvényekről (I. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond; II. A cserkész híven teljesíti kötelességeit; III. A cserkész ahol tud, segít; IV. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint; V. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú; VI. A cserkész szereti a természetet: jó az állatokhoz és kíméli a növényeket; VII. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik; VIII. A cserkész vidám és meggondolt; IX. A cserkész takarékos; X. A cserkész testben és lélekben tiszta).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1927 | Oldalszám: 80 | Méret: 12x8 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |