Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Rudolf Hynek: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Krisztus valódi arcmásának felfedezése

A könyv előszava: „Még csak nemrégiben is divat volt, hogy Krisztus ellenségei egyenest tagadták Krisztus történelmi személyének létezését; Krisztus hívei pedig védték. Krisztus egyénisége azonban húsz évszázad óta szilárdan áll mind a tudomány előtt, mind hívei szívében. Hiszen őrültség lenne feltételezni is, hogy az első századok szörnyű üldözései alatt annyi százezren haltak volna vértanúhalált egy nemlétező személy kedvéért; most pedig vagy nagyon tudatlannak kellene lennie valakinek, vagy pedig a könnyelműségig hiszékenynek, hogy a Krisztus létezése elleni argumentumokat elfogadja.

Ma már tisztán látunk. … Ma már senki sem hozza föl komolyan, élt-e egyáltalán Krisztus? Ma már inkább az iránt érdeklődnek az emberek, hogy milyen volt Krisztus? Mutassátok meg nekünk Krisztus lelkületét, azt az utat, amelyet Õ az üdvösség útjának jelölt! – mondják. Tárjátok elénk az Õ szellemét, hogy felemeljen bennünket ennek az életnek mocsarából, erőre késztessen ernyedtségünkből, munkára ösztönözzön reménytelenségünkből és kétségbeesésünkből.

Ebben a könyvben Krisztus történelmi személyének és kereszthalála körülményeinek egyik bizonyítékáról lesz szó: a turini szent lepelről. Ennek az ereklyének valódiságát sikerült tudományosan igazolni s orvosi vonatkozásairól olyan tudományos és komoly következtetések állnak rendelkezésünkre, hogy jelentékenynek kell tartanunk Krisztus halálának történelmi bizonyítékai között.

Minden ellenvetésnek elejét akarom azonban venni és ezért már itt kijelentem, nem dogma az, hogy a turini lepel valóban Krisztus halotti leple volt. Ennek a hittételekhez semmi köze. Így tehát nyugodt lelkiismerettel elfogadhatja akárki, vagy éppen kétségbe is vonhatja. Természetesen mindegyik állásfoglaláshoz kellő ismeretek és tárgyilagos okok kellenek. Akár valódinak fogadják el a leplet, akár nem, mégis a vele való foglalkozás mindenkinek lelki hasznára szolgál, mert kapcsán elmerülhet az Üdvözítő rettenetes kínjainak szemléletébe és általa gazdag kegyelmekre tehet szert.

A Krisztus kereszthaláláról szóló elmélkedést, részleteinek elképzelését, szörnyűségeinek lelki átélését, alig van lelkivezető, aki nem tartaná nagyra. Kempis Tamás „Krisztus követésétől” Faulhaberig, a nagy müncheni kardinálisig számosan ajánlották, hogy állítsuk szemeink elé ezt az eseményt. Loyolai Szent Ignác közismert imádságában kérve-kéri az Istent, hogy szent sebébe rejtse el őt. Szent Pál a keresztnek hirdetését apostolsága és a bölcsesség csúcspontjának állítja. Szent Bonaventura a keresztet az ő könyvtárának nevezi. Karmel minden misztikusa, Avilai Szent Teréztől egészen Lisieuxi kis Terézig a szeretet lángragyújtóját látja a keresztben.

Meg kell még említenünk, hogy a turini szent lepel ellen soha, egyik pápa sem nyilatkozott. Ellenben számosan vannak, akik tisztelték, mint II. Pál, IV. Sixtus, II. Gyula, X., XII. és XIII. Leó, XII. János, XIII., XIV. és XV. Benedek; VII., IX., X. és XI. Pius pedig búcsúkkal látott el egy kis imát, amelyet e drága ereklye tiszteletére mondanak el. Ezt a könyvet jóakaratú, tisztalátású és őszinte szívű emberek számára írtuk.”

A könyv megírása óta lényegesen fejlődött a Turini Lepel kutatása. A könyv egy-két megállapítása módosításra szorul, de ez nem változtat a lényegen.

A könyv fejezetei:

I. A kereszténység évszázados vágyakozása Krisztus valódi arca után
II. Krisztus Urunk Turinban őrzött halotti leplének története
III. Mit látunk puszta szemmel a szent leplen?
IV. A tudomány 19 évszázad múlva lefényképezi Krisztus testét
V. Történelmi dokumentum igazolja az Úr szenvedéseinek szörnyű kegyetlenségét
VI. Hiteles bizonyság Krisztus rettenetes kereszthaláláról
VII. A Megfeszítettnek konnersreuthi eleven képe, valaminl turini történelmi képe: kiegészítik és igazolják egymást
VIII. A Szentírás és a turini halottas lepel nem mondanak egymásnak ellent, – sőt: igazolják egymást
IX. Ellenvetések
X. A lurini lepel Krisztus képének lenyűgöző hatása
XI. Az Úr szeniséges sebei mérhetetlen kegyelemnek forrásai

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k856.htm

A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1937 | Oldalszám: 117, [9 tábla kép] | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |