Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Reisz Elemér: A Jézustársaság és a világmisszió. 400 év munkája Isten országáért

Sajnos, még ma is lépten-nyomon megdöbbentő tájékozatlansággal találkozunk hithű katolikusoknál is a jezsuita renddel kapcsolatban. Akárhányszor megesik, hogy katolikus tanintézetekben nevelődött egyének meglepetéssel veszik tudomásul, hogy Xavéri Szent Ferenc, Kláver Szent Péter … „jezsuiták” voltak! Még műveltebb katolikus körökben is ugyan hányan tudnak arról, hogy a jezsuita rend kezdettől fogva napjainkig az Egyház egyik legnagyobb misszionáló rendje?

Akik a jezsuitákat, a velük való kapcsolat folytán, közelebbről ismerik, vagy elmélyedtebb ismereteket szerezhettek a missziók történetében, általában azt szokták tudni, hogy az újkori egyháztörténelemben a jezsuita rend mind a misszionáriusai száma, mind a különféle missziós területeken elért páratlan eredmények szempontjából csakugyan valóra váltotta alapítójának azt az elgondolását, hogy a Társaság fiai Krisztus földi helytartója szolgálatában mintegy a gyors lovasság szerepét töltsék be, – hogy könnyed mozgékonyságukkal és átütő erejükkel egészen új lelki harcmodort honosítsanak meg az Egyháznak az idők végezetéig tartó nagy harcában a sötétség hatalmai ellen.

Közelebbi részleteiben azonban még a Társaság legjobb barátai közül is csak kevesen ismerik azt a különlegesen kimagasló helyet, amelyet a Jézustársaság vívott ki magának az újabbkori missziók történetében. Ezt nem szemrehányásképpen akarjuk megállapítani. Hiszen magunk is tudjuk, hogy az Egyház kimeríthetetlenül sokoldalú életmegnyilvánulásait a véges emberi ismeret és tudás teljes egészében ki nem merítheti. A könyv ráirányítja figyelmünket a rendnek a missziók terén betöltött szerepére. Egy szűk keretek közé szorított tanulmány részletekre nemigen térhet ki. De ahhoz elég, hogy főbb vonásaiban, vázlatos kidolgozásban elénk vetítse azt a nagyszabású, szinte fenséges képet, amelyet a Jézustársaság missziós tevékenysége képvisel az Egyház újkori missziós történetében.

A könyv részei:

A missziók eszménye Szent Ignácnál

Missziós tevékenység a Társaság eltörlése előtt
I. A Társaság térfoglalása tengerentúli országokban (Ázsia; Afrika; Amerika)
II. Magyarok a fronton
III. A jezsuita missziók erejének titka (Szervezettség; Alkalmazkodás; Iskolák; Szent Ignáci lelkiség)
Összeomlás

Az új Társaság missziói
I. Kivonulás a hajdani munkaterületre
II. Jezsuita missziók a jelenben (Összkép; Tevékenységi területek [Hithirdetés; Iskolák; Papnevelés; Tudományos intézetek; Könyvnyomdák, folyóiratok; Szeretetművek])
III. Az első önálló magyar misszió (Magyar jezsuiták Afrikában; A támingi misszió Kínában)

Magnificat!


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1942 | Oldalszám: 72, [1] | Méret: 24x17 cm | Kötés: puha | Kiadó: Katolikus Missziók Szerkesztősége | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |