Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Rajz Mihály: Elmélkedések a katekizmusból. – I. kötet: Hiszek egy Istenben

A szerző nem a tudomány eszközeivel közeledik az olvasóhoz, hanem késztetni akarja őt, hogy valóságnak tekintse a kinyilatkoztatást, egészen a hit szerint gondolkodjék, s így éljen. A sok reménytelenség között éreznie kell ma mindenkinek, hogy a hit ma is valósággá teszi örök emberi reményeinket, de csak akkor, ha a hit nem homályos tapogatódzás vagy bizonytalan sejtés, hanem meggyőződés.

Ezt a meggyőződést, „a képmutatás nélküli hitet” valamikor a családi neveléssel együtt kapták a hívők, ma azonban, sajnos, a keresztény családok közül is sokan „hajótörést szenvedtek a hitben” (Tim 1,19), és így a családi nevelést imádsággal és elmélkedéssel kell pótolnunk. Ebben segít az olvasóknak a szerző, vagy még inkább vigasztalásul szolgál, úgy mint Szent Pál a rómaiaknak írja: „…közösen megvigasztalódjunk egymás hite: a tietek és az enyém által.” (Róm 1,12)

A könyv a „Hiszek egy Istenben” gondolata körüli elmélkedéseket tartalmazza a következő nagy témák szerint:

I. Az istenélmény (Az Úristen)

II. A helyes istenkép (Az örök Isten; Nem változom; Mindenütt jelen van; Lélek az Isten; Isten végtelenül bölcs; A szent Úr; Isten az igazság; A könyörülő Isten; A Hosszantűrő; A jó Isten; Mennyei Atyánk; Hiszek egy Istenben

IIII. Az isten titka (Az őstitok)

IV. A teremtés titka (A Teremtő; A Gondviselő)

V. A szellemvilag valósága (Az angyalok)

VI. Az isten képemása (Az ember titka)

VII. Az ősbün titka (A szerencsétlen örökség)

VIII. Az isteni irgalom titka (A jövendő javak árnyéka)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1947 | Oldalszám: 327 | Méret: 14x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |