Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Szemben az élettel. Elmélkedések leányok részére

A leányt 16, 18, 20 éves korban számtalan ábránd, terv, fiatalos lendület és vágy tölti el. Az élet kitárul előtte, és ő megy feléje. Mit tartogat számára az élet? Nem tudja, és bár nem tudja, kívánja. A jelen nem elégíti ki, a jövő még nem érkezett meg. Marivaux egyik hősnőjének következő röpke válasza mély pszichológiai igazságot fejez ki: „Miről ábrándozik, szép Szilvia? – „Magamról ábrándozom, és semmit sem értek belőle.”

A könyv rövid megfontolásai felnőtt leányoknak ad korszerű és gyakorlati elmélkedési anyagot, hogy jobban felfedezzék lelkük gazdagságát és Istennek életükről alkotott tervét. Benne a mai kor leánya megtalálja önnön lelkét, annak adottságait és igényeit, jellegzetes képességeit és hiányait, erényeit és hibáit, legfontosabb problémáit és a gyakorlati lelkivezető bölcs tanácsait, határozott útmutatásait, a krisztusi tanítás éltető fényét és melegét. Minden sorában érződik az író rokonszenves közvetlensége, kiegyensúlyozó mérséklete és lelke mélyéből fakadó együttérzése.

Raoul Plus a legtermékenyebb, legmaibb és legkedveltebb aszkétikus írók egyike. Írásait mély teológiai megalapozottság, az aszkétikában való bámulatos otthonosság, az emberi lélek legelrejtettebb zugának ismerete, a lelkivezető biztos ítélete, világos előadásmód és könnyed, élvezetes stílus jellemzi.

A könyv elmélkedései:

I. A keresztségi nagyság
A Szentháromság; Keresztény öntudat; „Ha tudnád! …”; „…Isten ajándékát”; „Menj ki e gyermekből, tisztátalan lélek, és adj helyet a Szentléleknek!”; Istenhordozó; Nehéz téged hordozni; Összeszedettség; A magány; Sohasem gondolunk arra, amire örökké gondolni fogunk; A keresztség fehérsége; A tisztaság; Fogyatkozó keresztény élet; Júdás csókja; Az emlék büntetése; Az emlékezet büntetése után a megszokás büntetése; A súlyos bűn; Keresztségem évfordulója; „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők”; A keresztény másik Krisztus; Hogyan imádkozzam?; Az élet ára

II. A lelki erő
Leszállított értékű szentség; Legyek valaki; Akarni; Keveset, de állhatatosan; Az uralkodó hiba; Hogy nagy életet éljek; Az apró kötelességek; A kis dolgokkal való törődés; A kegyelemhez való hűség; Középszerűség; Előrelátni; Tunyaság a kísértéskor; A puha élet; A szeszélyes élet; A lemondás; Tekintélyi szellem; Az áldozat; A lehetetlen; Elcsüggedés; Állhatatosság; A keresztek

III. A szükséges erények
Szerénység; Keresztény toalet; A néma hízelgő; A tánc; „Kevés az őszinte személy”; A szerénység; A világ gonoszsága; A világias szellem; Előszőr „az ott fenn való dolgok”; A világ válasza; Szűz Mária és a világ szelleme; Tudjak köszönetet mondani; Szüleim; Gúnyolódás; Érzékenység; Figyelmesség; Emberi eszközök; A rendes cselekedetek; A ház őrültje; Az egyensúly; A tevékeny szeretet; Képességemmel arányos tökéletesség; Lelkesültség, de nem rajongás; Szomorúság és öröm; „Őrizzen meg téged örvendezőnek Egyházadban”; Kegyelem és öröm

IV. Az állapotbeli kötelességek
1440 perc; A mindennapi élet; A vallást nem életem mellé, hanem életembe helyezzem; Az elmúló pillanat megszentelése; Az elveszett idő; A regények; Kezeim; A tű; Tudjak otthon maradni; Haszontalan költekezés; Pogány környezet; A barátnők az idő megrablói; A család; A későbbi otthon; A jövő nevelőnő; Plébániám; Hogyan hallgassam Isten igéjét?; A szentgyónás; A lelki vezetés

V. Apostolkodás
Kegyesen haszon nélkül való élet; Mérhetetlen vágyak; Az önadományozás; Uram, jöjjön el a te országod!; Az apostolkodás lelke; A nő apostolkodása; Egyöntetű tevékenység; Akiket mindenki elhagy; Természetfelettiség a felebaráti szeretetben; Osztályelőítélet; A szociális érzés; A gyári munka; A szegények szeretete; A szociális egyesületek

VI. Jövőm
Élni; Az előkészület; A hegycsúcsok hívása; „Ha akarod…”; Mindent odaadni; Elhibázott hivatás; Elmenni; Meleg szív; A házasság; Családalapítás; Szeretni; Két szívvel szeretni Istent; Felbonthatatlan kötelezettség; Ferreri Szent Vince vize; Isten a szerelem teremtője; Hitvesi szentség; Az anyai felelősség; Az anyai szentség

VII. Ünnepek
December 8. Szeplőtelen fogantatás; Karácsony; Vízkereszt; Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony; Hamvazószerda; „Mennyire szerettem volna, ha ismertem volna.”; Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony; A szenvedés vasárnapja (Feketevasárnap); Jézus halálküzdelme; Júdás csókja; Az én keresztjeim; Húsvét; „Tanúim legyetek.” (Áldozócsütörtök); A Szentlélek; Úrnap; A szentmise; Jézus Szíve; Szent Péter és Pál ünnepe. „Te Péter vagy”; Nagyboldogasszony; Szeptember 8. Kisasszony-nap; „Minden jó dolog, ami nem sikerült, azért került zátonyra, mert nem volt benne elég Máriából”; November 1. Mindenszentek ünnepe; Halottak napja; Mindennap…


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1941 | Oldalszám: 147 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |