Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Lumen Christi – III. rész

A jezsuita Raoul Plus (1882–1958) az egyik legismertebb és legkedveltebb francia aszkétikus író, a szerzetesi élet nagy ismerője. Szem előtt tartja azt a fontos tényt, hogy az elmélkedés a léleknek Istennel való legszemélyesebb cselekménye, amelynek folyásába egy harmadik személy nem szólhat bele. Csak Isten és a lélek van jelen, és társalog, tanácskozik, határoz és cselekszik, vagyis végzi az értelem, érzelem és akarat műveleteit az elmélkedés elzárt kertjében.

Ez a műve az év minden napjára rövid elmélkedési anyagot ad szerzetesnők részére. Ez a harmadik rész június,július és augusztus hónapokat öleli föl. Nem csupán olyan elmélkedéseket találunk ebben a műben, amelyek a gyenge lelkek segítségére szolgálnak, hanem olyan gondolat- és imádságanyagot is, amely a legmagasabb lelkeknek és szíveknek is megfelel. A könyv, rövid elmélkedései miatt, megengedi a tartalmasabb könyvek használatát, feltételezi és nem helyettesíti az evangélium elmélyült ismeretét. A közölt anyag nem alkotja az elmélkedést magát, csupán arra csalogat és vezet, és csak annyiba van értéke, amennyiben sugalmaz, ersősít és segít az isteni egyesülésre.

Június havi elmélkedések: 1. Pünkösdhétfő. A félelem adománya; 2. A jámborság adománya; 3. Az erősség adománya; 4. A tanács és a tudomány ajándéka; 5. Az értelem ajándéka; 6. A bölcsesség adománya; 7. Szentháromság-vasárnap. A Szentháromság; 8. Istenhez tartozom; 9. Az ismeretlen Istennek; 10. Semmi sem lehetetlen Istennek; 11. Úrnapja. Tantum ergo; 12. A békecsók; 13. Egy kenyér; 14. A gyülölködők között szeretők; 15. A legnagyobb esemény; 16. A szertartás. (Liturgia); 17. Az Úr van veletek; 18. Szeretni; 19. Jézus Szíve; 20. Nagy dolog a szeretet; 21. Deo gratias; 22. A hamis istenek; 23. Holt-tenger; 24. Az Úr útjának előkészítése; 25. A szerzetesi szellem; 26. Az isteni hívások különfélesége; 27. A kiváncsiság; 28. Feldarabolt élet; 29. „Uram, én mindent elhagytam.”; 30. Az Isten országa.

Július havi elmélkedések: 1. A szent Vér; 2. Mária látogatása; 3. Szenvedés és öröm; 4. Bizalom, amikor szenvedek; 5. Megjelenni, amikor szükség van; 6. Szükség van örömre; 7. Egymást szeretni (I.); 8. Egymást szeretni (II.); 9. Telve figyelmességgel; 10. Előzékenység; 11. Szívesség; 12. Sértődöttség; 13. Kivételek a szeretetemben; 14. Engedelmesség; 15. A gyenge nő; 16. Kármelhegyi Boldogasszony; 17. „Úgy tartom magam, mint aki kiléptem önmagamból.”; 18. Vidámság; 19. Szelídség; 20. Korpa és liszt; 21. Krisztus tekintete; 22. Mária Magdolna; 23. Későbbre halasztani; 24. Kiki az ő szerepét; 25. Cselekedetek által; 26. Számos utód; 27. Egyszerű munka; 28. Az állapotbeli kötelesség; 29. Márta és Mária Magdolna; 30. Szemeim; 31. Loyolai Szent Ignác.

Augusztus havi elmélkedések: 1. Az engedelmességi fogadalom; 2. A kényelem túlzott keresése; 3. Haszontalan foglalatoskodás; 4. Szent Domonkos; 5. Mosoly; 6. Urunk színváltozása; 7. Testvéri szeretet; 8. Belülről kinyitni; 9. Szegény bűnösök; 10. Máglyám lángjai; 11. A világban…; 12. Hírnevem; 13. Tudjak tanácsot kérni; 14. Az Ige jegyese; 15. Nagyboldogasszony; 16. A szemlélődés kegyelme; 17. A szegénység szelleme; 18. Kinyíló Mária-szobrok; 19. Mint Mária; 20. Tartozzam magamhoz; 21. A családtól való elszakadás; 22. Isten az eseményekben; 23. És a többi kilenc?; 24. Gyöngyöket összehalmozni; 25. Lelki vezetés; 26. A lelki vezető; 27. A hivatalok hajhászása; 28. Énekeljünk; 29. Eltűnni; 30. A kereszttel jelzett élet; 31. A nagyon szigorú erény.

Pünkösd utáni 1–15. vasárnapok: 1. Az irgalmasság gyakorlása; 2. A világ üldöz titeket. (Szentlecke); 3. Az elveszett drachma; 4. Gyermeki bizalom; 5. A láthatatlan javak; 6. Krisztus halálában megkeresztelve; 7. A Gondviselés vezetése; 8. A fogadott gyermekség szelleme; 9. Jeruzsálem, hányszor…?; 10. Ő, aki van; 11. Remélni tudni; 12. Isten a szívek egyedüli Mestere; 13. A hála; 14. Az Atya ismeri szükségleteimet; 15. A szeplőtelen Jegyes.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 202 | Méret: 14x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |