Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Raoul Plus: Lumen Christi – II. rész

A jezsuita Raoul Plus (1882–1958) az egyik legismertebb és legkedveltebb francia aszkétikus író, a szerzetesi élet nagy ismerője. Szem előtt tartja azt a fontos tényt, hogy az elmélkedés a léleknek Istennel való legszemélyesebb cselekménye, amelynek folyásába egy harmadik személy nem szólhat bele. Csak Isten és a lélek van jelen, és társalog, tanácskozik, határoz és cselekszik, vagyis végzi az értelem, érzelem és akarat műveleteit az elmélkedés elzárt kertjében.

Ez a műve az év minden napjára rövid elmélkedési anyagot ad szerzetesnők részére. Ez a második rész március, április és május hónapokat öleli föl, nagyböjttől pünkösdig. Nem csupán olyan elmélkedéseket találunk ebben a műben, amelyek a gyenge lelkek segítségére szolgálnak, hanem olyan gondolat- és imádságanyagot is, amely a legmagasabb lelkeknek és szíveknek is megfelel. A könyv, rövid elmélkedései miatt, megengedi a tartalmasabb könyvek használatát, feltételezi és nem helyettesíti az evangélium elmélyült ismeretét. A közölt anyag nem alkotja az elmélkedést magát, csupán arra csalogat és vezet, és csak annyiba van értéke, amennyiben sugalmaz, ersősít és segít az isteni egyesülésre.

Március havi elmélkedések: 1. Ne vegyem hiába a kegyelmet; 2. Szent Kereszt ereklyéi; 3. Kálvária és ég; 4. Megváltó hősiesség; 5. Urunk haláltusája; 6. Una hora; 7. Jézus a bűn súlya alatt; 8. Magamtól semmi; 9. A habozó Jézus; 10. Meghosszabbította imáját; 11. A halálgyötrelem angyalai; 12. Legyen meg a te akaratod; 13. Menthetetlen; 14. A bolondok ruhája; 15. „Amiképpen Krisztus szeretett minket.”; 16. A megkötözött Jézus; 17. Az ostorozás oszlopa; 18. Az ostorok; 19. Szent József; 20. Az ostorozás hóhérai; 21. Jézus keresi ruháit; 22. „Igazságosan sújtva.”; 23. A töviskoronázás; 24. Szenvedések; 25. Annuntiatio; 26. Okosság a keresztek kérésében; 27. A kigúnyolt Jézus; 28. Az arculütött Jézus; 29. A jelen pillanat; 30. A köpések; 31. A gyalázat teljessége.

Április havi elmélkedések: 1. Barrabás a rabló; 2. Mária Jézussal találkozik; 3. Stabat; 4. Öt vérrózsa; 5. Mindennek a kulcsa; 6. Mária és Júdás; 7. A Bárány; 8. A szenvedés előtt való napon; 9. Nagycsütörtök; 10. „Megfontolással hordozzátok kereszteteket.”; 11. Krisztus arca oly szép; 12. Feltámadás; 13. Isten járásai; 14. Béke veletek; 15. Az ajtók zárva voltak; 16. Jézus keresése; 17. „Menjetek, tanítsatok!”; 18. Élet „Krisztusban”; 19. Fehérvasárnap; 20. Pap Krisztussal; 21. Üdvözítő Krisztussal; 22. A nagy alkalmak; 23. Nettezza; 24. Használjam fel az alkalmakat; 25. Talizmán; 26. Igyunk az öröm forrásaiból; 27. Szellemben és igazságban; 28. Érezzünk Jézus Krisztussal; 29. Szerénység a szavakban; 30. Sziénai Szent Katalin.

Május havi elmélkedések: 1. A nyelv fékezése; 2. Az üldözöttek boldogsága; 3. Kereszthez fűződve; 4. Mónika megmenti Ágostont; 5. Hogy egyek legyenek, mint mi; 6. Kedvesség a közösségben; 7. Egymás kölcsönös elviselése; 8. Magáról rosszat mondani; 9. Öröm; 10. Energikus harc; 11. Természetes buzgóság; 12. A figyelmeztetések elfogadása; 13. Helyváltoztatás; 14. Szomorúság a lélekben; 15. Időveszteség; 16. Visszaküldeni a többletet; 17. Sohasem az első; 18. Az igazság birtoklásának öröme; 19. Kicsinyességek; 20. Nővérek között; 21. Jézus eltűnése; 22. Éltetek tanulság legyen; 23. Az utolsó beszéd; 24. Örömmel telve; 25. Állhatatosak voltak az imádságban; 26. Mindenütt legyek összeszedett; 27. A jelen pillanat; 28. Mindenáron előrehaladni; 29. Nyugodtság; 30. A Szentlélek; 31. Az első keresztény szentbeszéd.


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1939 | Oldalszám: 163 | Méret: 15x10 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |